عکس کاور خود را تغییر دهید
basic-science
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر مژگان نجفی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
08138411450
اطلاعیه ها

  نظر به اهمیت دروس علوم پایه برای دانشجویان رشته های مهندسی دانشگاه، این گروه در تیرماه سال 1388 تشکیل گردید.

اهداف تشکیل:

- ارائه دروس علوم پایه (ریاضی، فیزیک و شیمی) برای رشته های مهندسی
- انجام پروژه های علمی، بنیادی و کاربردی در رشته های مختلف علوم پایه
- ارائه دروس تخصصی و اختیاری برای رشته های تحصیلی دانشگاه با تاکید بر اصول و مبانی علمی
- آموزش اصول کار آزمایشگاهی

در حال حاضر این گروه دارای نه نفر هیات علمی در رشته های ریاضی، فیزیک و شیمی می باشد.
پیگیری تاسیس گرایشهای بین رشته ای از جمله نانو فیزیک، نانوشیمی و علوم کامپیوتر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از برنامه های آینده این گروه می باشد.

اعضا هیأت علمی
faculty-member
دکتر مجتبی مظاهری

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر مژگان نجفی

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر مجید رضایی والا

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty member
دکتر احمد رضا موسوی زارع

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر محمود پری پور

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty-member
مهندس امید حمیدی

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty member
مهندس حمید یوسفی

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty member
دکتر حمید گودرزی افشار

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
basic-science
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر مژگان نجفی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
08138411450
اطلاعیه ها

  نظر به اهمیت دروس علوم پایه برای دانشجویان رشته های مهندسی دانشگاه، این گروه در تیرماه سال 1388 تشکیل گردید.

اهداف تشکیل:

- ارائه دروس علوم پایه (ریاضی، فیزیک و شیمی) برای رشته های مهندسی
- انجام پروژه های علمی، بنیادی و کاربردی در رشته های مختلف علوم پایه
- ارائه دروس تخصصی و اختیاری برای رشته های تحصیلی دانشگاه با تاکید بر اصول و مبانی علمی
- آموزش اصول کار آزمایشگاهی

در حال حاضر این گروه دارای نه نفر هیات علمی در رشته های ریاضی، فیزیک و شیمی می باشد.
پیگیری تاسیس گرایشهای بین رشته ای از جمله نانو فیزیک، نانوشیمی و علوم کامپیوتر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از برنامه های آینده این گروه می باشد.

اعضا هیأت علمی
faculty-member
دکتر مجتبی مظاهری

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر مژگان نجفی

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر مجید رضایی والا

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty member
دکتر احمد رضا موسوی زارع

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر محمود پری پور

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty-member
مهندس امید حمیدی

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty member
مهندس حمید یوسفی

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty member
دکتر حمید گودرزی افشار

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها