عکس کاور خود را تغییر دهید
advisor
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر نعیمه فخار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
38380520
38411402
اطلاعیه ها

ساعات مراجعه حضوری به مشاور امور بانوان در ترم جدید، یکشنبه ها و دوشنبه ها از ساعت 16-14 می باشد.

 

شرح وظایف مشاوران دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در امور زنان و خانواده

 

در راستای همگرایی و هماهنگی در برنامه های مرتبط با حوزه زنان و خانواده در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و با توجه به اسناد بالا دستی ارتقای مشارکت زنان در آموزش عالی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و سیاستهای کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری، اهداف کلان و وظایف مشاوران این حوزه در دانشگاه ها به شرح زیر ابلاغ می شود.

 

اهداف حوزه:

تحق ایجاد فرصت های عادلانه در نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی و مدیریتی آموزش عالی

افزایش مشارکت فعال زنان در توسعه علمی کشور

ارتقاء کیفیت زندگی زنان دانشگاهی

 

شرح وظایف مشاوران دانشگاه ها

 • تلاش در جهت شفاف سازی، تسهیل و اجرای قوانین مربوط به زنان و بررسی پیامدهای مرتبط با ان قوانین
 • شناسایی موانع تحقق فرصت های عادلانه در قوانین، مقررات و رویه های موجود.
 • شناسایی شکاف ها و فاصله ها در دسترسی عادلانه به منابع، امکانات و فرصت ها در حوزه دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی مراکز آموزشی و پژوهشی.
 • برنامه ریزی برای افزایش مشارکت زنان دانشگاهی در عرصه های سیاست گذاری، تصمیم گیری و مدیریتی.
 • برنامه ریزی در راستای گسترش پژوهش های مرتبط با حوزه زنان و خانواده.
 • توان افزایی زنان برای ایفای بهینه نقش های چند گانه فردی، خانوادگی، اجتماعی و شغلی.
 • برنامه ریزی به منظور ارتقاء کیفیت زنان دانشگاهی (دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان).
 • ارتقاء آگاهی های دینی و فرهنگی در زمینه حقوق زن و خانواده.
 • انجام نیاز سنجی های دوره ای به منظور شناسایی مشکلات و چالش های موجود در حوزه زنان ائم از اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان.
 • برنامه ریزی به منظور اجرای دوره ها، نشست های تخصصی و کار گاه های آموزشی (ملی و بین المللی).
 • راه اندازی بانک اطلاعات اعضای هیات علمی زن به منظور تحلیل وضعیت علمی، پژوهشی و اجرایی آنها.
 • معرفی توانمندیها و دستاوردهای زنان در حوزه های علم و آموزش.
 • برنامه ریزی در جهت ارتقاء سلامت و گسترش فرهنگ ورزش در زنان.
 • برقراری ارتباط مستمر با مراکز علمی، فرهنگی و اجرائی مرتبط با زنان کشور.
 • تلاش در مسیر رفع محدودیت ها و موانع زنان در بهره مندی از فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی و بورسیه های تحصیلی در راستای تحکیم بنیان خانواده.
 • مشارکت فعال در شبکه مشاوران حوزه زنان و خانواده دانشگاه های کشور و ارائه گزارش های پیشرفت دوره ای به روسای دانشگاه ها و دفتر مشاور وزیر در امور زنان و خانواده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

 

اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
advisor
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر نعیمه فخار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
38380520
38411402
اطلاعیه ها

ساعات مراجعه حضوری به مشاور امور بانوان در ترم جدید، یکشنبه ها و دوشنبه ها از ساعت 16-14 می باشد.

 

شرح وظایف مشاوران دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در امور زنان و خانواده

 

در راستای همگرایی و هماهنگی در برنامه های مرتبط با حوزه زنان و خانواده در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و با توجه به اسناد بالا دستی ارتقای مشارکت زنان در آموزش عالی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و سیاستهای کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری، اهداف کلان و وظایف مشاوران این حوزه در دانشگاه ها به شرح زیر ابلاغ می شود.

 

اهداف حوزه:

تحق ایجاد فرصت های عادلانه در نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی و مدیریتی آموزش عالی

افزایش مشارکت فعال زنان در توسعه علمی کشور

ارتقاء کیفیت زندگی زنان دانشگاهی

 

شرح وظایف مشاوران دانشگاه ها

 • تلاش در جهت شفاف سازی، تسهیل و اجرای قوانین مربوط به زنان و بررسی پیامدهای مرتبط با ان قوانین
 • شناسایی موانع تحقق فرصت های عادلانه در قوانین، مقررات و رویه های موجود.
 • شناسایی شکاف ها و فاصله ها در دسترسی عادلانه به منابع، امکانات و فرصت ها در حوزه دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی مراکز آموزشی و پژوهشی.
 • برنامه ریزی برای افزایش مشارکت زنان دانشگاهی در عرصه های سیاست گذاری، تصمیم گیری و مدیریتی.
 • برنامه ریزی در راستای گسترش پژوهش های مرتبط با حوزه زنان و خانواده.
 • توان افزایی زنان برای ایفای بهینه نقش های چند گانه فردی، خانوادگی، اجتماعی و شغلی.
 • برنامه ریزی به منظور ارتقاء کیفیت زنان دانشگاهی (دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان).
 • ارتقاء آگاهی های دینی و فرهنگی در زمینه حقوق زن و خانواده.
 • انجام نیاز سنجی های دوره ای به منظور شناسایی مشکلات و چالش های موجود در حوزه زنان ائم از اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان.
 • برنامه ریزی به منظور اجرای دوره ها، نشست های تخصصی و کار گاه های آموزشی (ملی و بین المللی).
 • راه اندازی بانک اطلاعات اعضای هیات علمی زن به منظور تحلیل وضعیت علمی، پژوهشی و اجرایی آنها.
 • معرفی توانمندیها و دستاوردهای زنان در حوزه های علم و آموزش.
 • برنامه ریزی در جهت ارتقاء سلامت و گسترش فرهنگ ورزش در زنان.
 • برقراری ارتباط مستمر با مراکز علمی، فرهنگی و اجرائی مرتبط با زنان کشور.
 • تلاش در مسیر رفع محدودیت ها و موانع زنان در بهره مندی از فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی و بورسیه های تحصیلی در راستای تحکیم بنیان خانواده.
 • مشارکت فعال در شبکه مشاوران حوزه زنان و خانواده دانشگاه های کشور و ارائه گزارش های پیشرفت دوره ای به روسای دانشگاه ها و دفتر مشاور وزیر در امور زنان و خانواده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

 

اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها