عکس کاور خود را تغییر دهید
administrative-affairs
عکس کاور خود را تغییر دهید
فرهاد حسن زاده
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
08138411215
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
نعمت اله قاسمی

سمت : کارشناس امور اداری


تلفن : 08138411229


تصویر کارشناس
خانم قاسمی

سمت : کارشناس امور اداری


تلفن : 08138411229


تصویر کارشناس
خانم انصاری

سمت : کارشناس دبیرخانه مرکزی


تلفن : 08138411212


تصویر کارشناس
مهدی فریدی

سمت : کارشناس امور اداری


تلفن : 08138411215


تصویر کارشناس
احمد قرائی

سمت : مسئول امور عمومی


تلفن : 08138411562


دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
administrative-affairs
عکس کاور خود را تغییر دهید
فرهاد حسن زاده
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
08138411215
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
نعمت اله قاسمی

سمت : کارشناس امور اداری


تلفن : 08138411229


تصویر کارشناس
خانم قاسمی

سمت : کارشناس امور اداری


تلفن : 08138411229


تصویر کارشناس
خانم انصاری

سمت : کارشناس دبیرخانه مرکزی


تلفن : 08138411212


تصویر کارشناس
مهدی فریدی

سمت : کارشناس امور اداری


تلفن : 08138411215


تصویر کارشناس
احمد قرائی

سمت : مسئول امور عمومی


تلفن : 08138411562


دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها