عکس کاور خود را تغییر دهید
administrative-affairs
عکس کاور خود را تغییر دهید
فرهاد حسن زاده
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
کارشناسی مدیریت دولتی
08138411571

ساختار حوزه اداری :

مدیریت امور اداری
مدیر امور اداری
اداره کارگزینی و رفاه
اداره دبیرخانه مرکزی
اداره امور عمومی
اداره تدارکات و انبار

مدیریت امور اداری دانشگاه صنعتی همدان از نظر ساختار سازمانی از مدیریت های معاونت اداری و مالی دانشگاه صنعتی همدان و  دارای شرح وظایف ذیل است:

شرح وظایف:

 • اجراي سياست ها و خط مشي‌هاي دانشگاه در زمينه هاي مربوط به امور اداري ، استخدامي و پشتيباني.
 • نظارت بر حسن انجام فعاليتهاي واحدهاي تابعه .
 • مطالعه و بررسي و همكاري با مدیریت برنامه ریزی، بودجه، بهره وری و تحول در امر طبقه‌بندي مشاغل كاركنان.
 • تشخيص و تعيين رشته شغلي پست‌هاي سازماني دانشگاه با توجه به طرحهاي طبقه‌بندي مشاغل.
 • تهيه و تنظيم آيين نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي اداري لازم جهت ارائه به مقامات ذي‌ربط براساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به كليه واحدها پس از تاييد .
 • مراقبت در اجراي مقررات انضباطي و رسيدگي به تخلفات كاركنان و ارجاع مراتب به هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري .
 • مطالعه و بررسي رسته هاي شغلي مشاغل دانشگاهي و ارائه نظرات و پيشنهادات اصلاحي به مراجع ذي‌ربط با همكاري مديريت برنامه ریزی، بودجه، بهره وری و تحول اداری
 • ايجاد و نگهداري بانك اطلاعاتي پرسنلي و سوابق خدمتي و اداري كليه پرسنل دانشگاه .
 • برنامه ريزي در جهت تامين نيروي انساني مورد نياز دانشگاه و ارائه طرحها و پيشنهادهاي لازم و همچنين انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هيأت علمي و غير هيأت علمي .
 • پيش بيني ترفيع و تغيير گروه سالانه كاركنان با كمك واحدهاي مربوط .
 • همكاري با واحد حراست در زمينه حفاظت از ساختمانها ، اموال و تاسيسات .
 • انجام تداركات و تامين وسايل و تجهيزات مورد نياز واحدهاي مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج كشور با هماهنگي كامل واحدهاي ذي‌ربط .
 • شركت در جلسات تهيه و تنظيم بودجه پرسنلي كاركنان .
 • نظارت در انجام كليه امور خدماتي دانشگاه و ارائه آن به واحدهاي مختلف .
 • تهيه طرحهاي مربوط به رفاه عمومي كاركنان و نظارت برحسن اجراي طرحهاي مزبور .
 • برنامه ريزي و نظارت بر روشهاي مطلوب اداره امور استخدامي دانشگاه .
 • نظارت بر اجراي صحيح مقررات استخدامي و ارائه راهنمايي هاي لازم .
 • همكاري در امر تهيه و تنظيم و اصلاح مجموعه شرح وظايف ، نمودار و پستهاي سازماني دانشگاه با مديريت برنامه ریزی ، بودجه ،بهره وری و تحول اداری دانشگاه .
 • نظارت بر امور حضور و غياب ، طرح تمام وقت، اضافه كاري و انتصاب كاركنان ( هيأت علمي و غير هيأت‌علمي).
 • مشاركت در جلسات و كميسيونهاي مختلف و اظهار نظر و ارائه پيشنهادات لازم .
 • رسيدگي به امور رفاهي و بازنشستگي كاركنان و اتخاذ تصميمات لازم .
 • نظارت بر امر ارزشيابي واحدهاي تابعه .
 • انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق .
اطلاعیه ها

فرآیندها:

 1. فرآیند ارتقاء رتبه شغلی(فرم های ارتقاء رتبه)
 2. فرآیند ترفیع پایه
 3. فرآیند اعمال حق اولاد و عائله مندی
 4. فرآیند اعمال مدرک تحصیلی بالاتر
 5. فرآیند صدور گواهی اشتغال به کار
 6. فرایند مرخصی استعلاجی مشمولین قانون تامین اجتماعی
 7. فرآیند نقل و انتقالات اعضا( ماموریت، انتقال و ...)
 8. فرآیند صدور معرفی نامه بیمه اتومبیل
 9. فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان غیر هیات علمی
 10. فرآیند تمدید قرارداد (هیات علمی و غیرهیات علمی)
 11. فرآیند تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان

فرم ها:

 1. فرم های ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران
 2. فرم ارتقا رتبه
 3. فرم تعهد عدم اشتغال همسر(جهت دریافت کمک هزینه مهد)
 4. فرم درخواست صدور برگه ماموریت
 5. فرم تبدیل وضعیت استخدامی

آئین نامه ها و دستور العمل ها:

 • آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه
 1. آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه
 • دستور العمل اجرایی شرایط و امتیازات ارتقا رتبه
 • دستور العمل حضور و غیاب کارکنان
 • آئین نامه بازنشستگی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
خدیجه سپهری یگانه

سمت : کارشناس اداره دبیرخانه مرکزی

تحصیلات :کارشناسی مدیریت آموزشی

 


تلفن : 08138411519


تصویر کارشناس
طیبه قاسمی

سمت : کارشناس اداره کارگزینی و رفاه

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی


تلفن : 08138411573


تصویر کارشناس
اعظم انصاری دلشاد

سمت : کارشناس اداره کارگزینی و رفاه

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت دولتی


تلفن : 08138411544


تصویر کارشناس
محمد مهدی علویان

سمت : کارشناس اداره تدارکات و انبار

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی


تلفن : 08138411552


تصویر کارشناس
احمد قرائی

سمت : مسئول امور عمومی

تحصیلات :کارشناسی مدیریت فرهنگی


تلفن : 08138411520


تصویر کارشناس
سعید ذبیحی

کارپرداز

تحصیلات : دیپلم نقشه کشی ساختمان


تلفن : 08138411563


 

دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
administrative-affairs
عکس کاور خود را تغییر دهید
فرهاد حسن زاده
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
کارشناسی مدیریت دولتی
08138411571

ساختار حوزه اداری :

مدیریت امور اداری
مدیر امور اداری
اداره کارگزینی و رفاه
اداره دبیرخانه مرکزی
اداره امور عمومی
اداره تدارکات و انبار

مدیریت امور اداری دانشگاه صنعتی همدان از نظر ساختار سازمانی از مدیریت های معاونت اداری و مالی دانشگاه صنعتی همدان و  دارای شرح وظایف ذیل است:

شرح وظایف:

 • اجراي سياست ها و خط مشي‌هاي دانشگاه در زمينه هاي مربوط به امور اداري ، استخدامي و پشتيباني.
 • نظارت بر حسن انجام فعاليتهاي واحدهاي تابعه .
 • مطالعه و بررسي و همكاري با مدیریت برنامه ریزی، بودجه، بهره وری و تحول در امر طبقه‌بندي مشاغل كاركنان.
 • تشخيص و تعيين رشته شغلي پست‌هاي سازماني دانشگاه با توجه به طرحهاي طبقه‌بندي مشاغل.
 • تهيه و تنظيم آيين نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي اداري لازم جهت ارائه به مقامات ذي‌ربط براساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به كليه واحدها پس از تاييد .
 • مراقبت در اجراي مقررات انضباطي و رسيدگي به تخلفات كاركنان و ارجاع مراتب به هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري .
 • مطالعه و بررسي رسته هاي شغلي مشاغل دانشگاهي و ارائه نظرات و پيشنهادات اصلاحي به مراجع ذي‌ربط با همكاري مديريت برنامه ریزی، بودجه، بهره وری و تحول اداری
 • ايجاد و نگهداري بانك اطلاعاتي پرسنلي و سوابق خدمتي و اداري كليه پرسنل دانشگاه .
 • برنامه ريزي در جهت تامين نيروي انساني مورد نياز دانشگاه و ارائه طرحها و پيشنهادهاي لازم و همچنين انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هيأت علمي و غير هيأت علمي .
 • پيش بيني ترفيع و تغيير گروه سالانه كاركنان با كمك واحدهاي مربوط .
 • همكاري با واحد حراست در زمينه حفاظت از ساختمانها ، اموال و تاسيسات .
 • انجام تداركات و تامين وسايل و تجهيزات مورد نياز واحدهاي مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج كشور با هماهنگي كامل واحدهاي ذي‌ربط .
 • شركت در جلسات تهيه و تنظيم بودجه پرسنلي كاركنان .
 • نظارت در انجام كليه امور خدماتي دانشگاه و ارائه آن به واحدهاي مختلف .
 • تهيه طرحهاي مربوط به رفاه عمومي كاركنان و نظارت برحسن اجراي طرحهاي مزبور .
 • برنامه ريزي و نظارت بر روشهاي مطلوب اداره امور استخدامي دانشگاه .
 • نظارت بر اجراي صحيح مقررات استخدامي و ارائه راهنمايي هاي لازم .
 • همكاري در امر تهيه و تنظيم و اصلاح مجموعه شرح وظايف ، نمودار و پستهاي سازماني دانشگاه با مديريت برنامه ریزی ، بودجه ،بهره وری و تحول اداری دانشگاه .
 • نظارت بر امور حضور و غياب ، طرح تمام وقت، اضافه كاري و انتصاب كاركنان ( هيأت علمي و غير هيأت‌علمي).
 • مشاركت در جلسات و كميسيونهاي مختلف و اظهار نظر و ارائه پيشنهادات لازم .
 • رسيدگي به امور رفاهي و بازنشستگي كاركنان و اتخاذ تصميمات لازم .
 • نظارت بر امر ارزشيابي واحدهاي تابعه .
 • انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق .
اطلاعیه ها

فرآیندها:

 1. فرآیند ارتقاء رتبه شغلی(فرم های ارتقاء رتبه)
 2. فرآیند ترفیع پایه
 3. فرآیند اعمال حق اولاد و عائله مندی
 4. فرآیند اعمال مدرک تحصیلی بالاتر
 5. فرآیند صدور گواهی اشتغال به کار
 6. فرایند مرخصی استعلاجی مشمولین قانون تامین اجتماعی
 7. فرآیند نقل و انتقالات اعضا( ماموریت، انتقال و ...)
 8. فرآیند صدور معرفی نامه بیمه اتومبیل
 9. فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان غیر هیات علمی
 10. فرآیند تمدید قرارداد (هیات علمی و غیرهیات علمی)
 11. فرآیند تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان

فرم ها:

 1. فرم های ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران
 2. فرم ارتقا رتبه
 3. فرم تعهد عدم اشتغال همسر(جهت دریافت کمک هزینه مهد)
 4. فرم درخواست صدور برگه ماموریت
 5. فرم تبدیل وضعیت استخدامی

آئین نامه ها و دستور العمل ها:

 • آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه
 1. آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه
 • دستور العمل اجرایی شرایط و امتیازات ارتقا رتبه
 • دستور العمل حضور و غیاب کارکنان
 • آئین نامه بازنشستگی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
خدیجه سپهری یگانه

سمت : کارشناس اداره دبیرخانه مرکزی

تحصیلات :کارشناسی مدیریت آموزشی

 


تلفن : 08138411519


تصویر کارشناس
طیبه قاسمی

سمت : کارشناس اداره کارگزینی و رفاه

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی


تلفن : 08138411573


تصویر کارشناس
اعظم انصاری دلشاد

سمت : کارشناس اداره کارگزینی و رفاه

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت دولتی


تلفن : 08138411544


تصویر کارشناس
محمد مهدی علویان

سمت : کارشناس اداره تدارکات و انبار

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی


تلفن : 08138411552


تصویر کارشناس
احمد قرائی

سمت : مسئول امور عمومی

تحصیلات :کارشناسی مدیریت فرهنگی


تلفن : 08138411520


تصویر کارشناس
سعید ذبیحی

کارپرداز

تحصیلات : دیپلم نقشه کشی ساختمان


تلفن : 08138411563


 

دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها