خوش آمدید !
به مرکز آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی همدان

اهداف و ماموریت ها

• برگزاری کارگاه های آموزشی مشترک (workshop ) میان صنعت و دانشگاه
• برگزاري آموزش های عالي آزاد در قالب دوره ها، سمينار ها و کارگاه ‌هاي حرفه‌اي، پيشرفته و تخصصي
• برگزاری دوره‌های نرم‌افزاری تخصصی برای کلیه متخصصین، دانشجویان و صنعتگران
• برگزاری سلسله نشست های علمی – تخصصی با دعوت از نیروهای متخصص موجود در دانشگاه‌ها و صنایع در محل دانشگاه
• ارائه امکانات و فضاهای آموزشی لازم جهت برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی آزاد و تخصصی شامل آزمایشگاه، کلاس و سالن‌های مناسب
• ارائه مشاوره های صنعتی برای حل معضلات صنعتی