اطلاعیه فوری

به اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی می رساند کلاس های آموزشی دانشگاه در کلیه مقاطع تحصیلی در هفته اول و دوم مهرماه به صورت غیر حضوری برگزار می گردد. بر این اساس اسکان دانشجویان در خوابگاه ها و خدمات رستوران دانشگاه تا اطلاع ثانوی به تعویق می افتد. بدیهی است هر گونه تغییر در وضعیت برگزاری کلاس ها از طریق اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد.

اطلاعیه فوری

به اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی می رساند کلاس های آموزشی دانشگاه در کلیه مقاطع تحصیلی در هفته اول و دوم مهرماه به صورت غیر حضوری برگزار می گردد. بر این اساس اسکان دانشجویان در خوابگاه ها و خدمات رستوران دانشگاه تا اطلاع ثانوی به تعویق می افتد. بدیهی است هر گونه تغییر در وضعیت برگزاری کلاس ها از طریق اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد.

افزودن نظرات