کسب مقام قهرمانی در مسابقات تیراندازی توسط دانشجوی دانشگاه صنعتی همدان

به گزارش دفتر روابط عمومی، مسابقات قهرمانی دانشگاه­های منطقه 4 انتخابی المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه­های سراسر کشور در رشته ورزشی تیراندازی روز یکشنبه  1401/02/25 در دانشگاه قم برگزار شد که در پایان مسابقات آقای ادیب ضیا­ء مرادی در ماده تفنگ به مقام اول دست یافت.

دانشگاه صنعتی همدان کسب این افتخار را تبریک و شادباش عرض می نماید.

 

کسب مقام قهرمانی در مسابقات تیراندازی توسط دانشجوی دانشگاه صنعتی همدان

به گزارش دفتر روابط عمومی، مسابقات قهرمانی دانشگاه­های منطقه 4 انتخابی المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه­های سراسر کشور در رشته ورزشی تیراندازی روز یکشنبه  1401/02/25 در دانشگاه قم برگزار شد که در پایان مسابقات آقای ادیب ضیا­ء مرادی در ماده تفنگ به مقام اول دست یافت.

دانشگاه صنعتی همدان کسب این افتخار را تبریک و شادباش عرض می نماید.

 

افزودن نظرات