قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از سهمیه رتبه اول دوره کارشناسی برای پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد سال 1401

دانشجویان متقاضی بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری سه شنبه مورخ 1401/04/28 درخواست خود را مطابق فرم موجود در صفحه 494  دفترجه شماره ۲ آزمون کارشناسی ارشد 1401 در دو نسخه تکمیل نموده و به اداره دانش­آموختگان دانشگاه تحویل نمایند. لازم به ذکر است است این امتیاز متعلق به افرادی است که تا تاریخ مذکور تمامی نمرات آنها اعلام و تأیید شده و حداکثر در هشت نیمسال فارغ التحصیل و در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود رتبه اول را کسب نموده باشند.

بدیهی است ملاک اقدام اداره دانش آموختگان، درخواست شخص دانشجومی باشد و بدون درخواست دانشجو، ثبت امتیاز رتبه اولی در پرتال سازمان سنجش امکان پذیر نمی باشد.

قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از سهمیه رتبه اول دوره کارشناسی برای پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد سال 1401

دانشجویان متقاضی بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری سه شنبه مورخ 1401/04/28 درخواست خود را مطابق فرم موجود در صفحه 494  دفترجه شماره ۲ آزمون کارشناسی ارشد 1401 در دو نسخه تکمیل نموده و به اداره دانش­آموختگان دانشگاه تحویل نمایند. لازم به ذکر است است این امتیاز متعلق به افرادی است که تا تاریخ مذکور تمامی نمرات آنها اعلام و تأیید شده و حداکثر در هشت نیمسال فارغ التحصیل و در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود رتبه اول را کسب نموده باشند.

بدیهی است ملاک اقدام اداره دانش آموختگان، درخواست شخص دانشجومی باشد و بدون درخواست دانشجو، ثبت امتیاز رتبه اولی در پرتال سازمان سنجش امکان پذیر نمی باشد.

سایر اطلاعیه ها

تقويم آموزشي نيم‌سال اول سال تحصيلي 1402-1401

متن تفاهم نامه همکاری دانشگاه صنعتی همدان و شرکت مخابرات استان

اطلاعیه ویژه دانشجویان متقاضی اسکان در خوابگاه­های دانشجویی

اطلاعیه درخواست مجوز ادامه تحصیل برای دانشجویان اخراج مشروطی

اطلاعیه حضور کارکنان آموزش در تعطیلات تابستان

فرصت های شغلی

افزودن نظرات