زمانبندی رسیدگی به اعتراضات امتحانات - درحال به روز رسانی

جدول زمانبندی رسیدگی به اعتراضات امتحانات

این جدول درحال به روز رسانی است

​​​​​

نام درس نام استاد تاريخ امتحان تاریخ و ساعت رسیدگی حضوری به اعتراضات 
كيفيت توان رمضانعلي نقي زاده ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ چهارشنبه 1401/4/8 ساعت 10-9
شيمي آلي پيشرفته سيد احمد رضا موسوي زارع ۱۴۰۱/۰۳/۲8 شنبه 1401/4/4 ساعت 12-10
سمينار كارشناسي ارشد اكبر حيدرپور ۱۴۰۱/۰۳/۲8  1401/4/20 
ریاضی1 پگاه مقیمی ۱۴۰۱/۰۳/۲8 چهارشنبه 1401/4/8 ساعت 9-10
ریاضی1 ساناز بوجاری ۱۴۰۱/۰۳/۲8 شنبه 1401/4/4 ساعت 10-11
ریاضی1 اعظم دولت نژاد ثمرین ۱۴۰۱/۰۳/۲8 چهارشنبه 1401/4/8 ساعت 13
شناسایی الگو محمدرضا رضائیان ۱۴۰۱/۰۳/۲8 چهارشنبه 1401/4/1 ساعت 10-12
رایانش تکاملی مه لقا افراسیابی ۱۴۰۱/۰۳/۲8 1401/4/20 ساعت 11
بررسیهای فنی و اقتصادی در معدن حسام دهقانی ۱۴۰۱/۰۳/۲8 1401/03/30 ساعت 11
آشنایی با مهندسی شیمی علیرضا بهرامیان ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ 1401/04/07 ساعت 12:30
سیستم برتراشه علیرضا کوکبی ۱۴۰۱/۰۳/29 1401/04/04 ساعت 11
سیستمهای کنترل تطبیقی مهدی خدابنده ۱۴۰۱/۰۳/29 1401/04/20 ساعت 16
بلور شناسی و آزمایشگاه احمد قادری حمیدی ۱۴۰۱/۰۳/29 1401/04/04 ساعت 11
روشهای نوین مطالعه مواد اکبر حیدرپور ۱۴۰۱/۰۳/30 1401/04/20 
موازنه انرژی و مواد ابوالفضل شجاعیان ۱۴۰۱/۰۳/30 1401/04/20 ساعت 10
آتشکاری پیشرفته حسام دهقانی ۱۴۰۱/۰۳/30 1401/04/1 ساعت 10:30
مدارهای منطقی محسن احمدوند ۱۴۰۱/۰۳/30 1401/04/20 ساعت 10
داده کاوی پیشرفته فاطمه امیری ۱۴۰۱/۰۳/31 1401/04/07 ساعت 12
سمینار کارشناسی ارشد معصومه آشوری راد ۱۴۰۱/۰۳/31 1401/04/20 ساعت 11
ریاضی2 محمود پری پور ۱۴۰۱/۰4/01 1401/04/08 ساعت 12:30
ریاضی2 وانیا خداکرمی ۱۴۰۱/۰4/01 1401/04/08 ساعت 11
ریاضی2 لطف الله کریمی ۱۴۰۱/۰4/01 1401/04/08 ساعت 8
انرژی های تجدیدپذیر سید محمد مهدی موسوی ۱۴۰۱/۰4/01 1401/04/08 ساعت 12
خطا در اندازه گیری مهدی پورعبدلی سردرود ۱۴۰۱/۰4/01 1401/04/08 ساعت 11
اپتیک زیست پزشکی مجتبی مظاهری ۱۴۰۱/۰3/30 1401/04/20 ساعت 10
روشهای عددی پیشرفته در معادن وهاب سرفرازی ۱۴۰۱/۰4/01 1401/04/06 ساعت 9
فیزیک2 مژگان نجفی ۱۴۰۱/۰4/04 1401/04/08 ساعت 9
فیزیک2 مجتبی مظاهری ۱۴۰۱/۰4/04 1401/04/11 ساعت 10
فیزیک2 حمید یوسفی ۱۴۰۱/۰4/04 1401/04/21 ساعت 10
فیزیک2 معصومه خامه چی ۱۴۰۱/۰4/04 1401/04/11 ساعت 11
شیمی معدنی پیشرفته حمید گودرزی افشار ۱۴۰۱/۰4/04 1401/04/22
تئوری فرآیندهای پیرومتالورژی سعید کریمی ۱۴۰۱/۰4/05 1401/04/07 ساعت 10
روشهای استخراج سنگهای ساختمانی وهاب سرفرازی ۱۴۰۱/۰4/04 1401/04/06 ساعت 10
سمینار کارشناسی ارشد نیما بابانوری ۱۴۰۱/۰4/04 1401/04/14 ساعت 12
بهینه سازی  بیژن مدی ۱۴۰۱/۰4/05 1401/04/07 ساعت 10
شبکه های عصبی زهره نقیبی ۱۴۰۱/۰4/05 1401/04/25 ساعت 10
مدلسازی سیستمهای بیولوژیکی سمیرا عباسی ۱۴۰۱/۰4/05 1401/04/15 ساعت 10
مجتبی حسینی تودشکی مجتبی حسینی ۱۴۰۱/۰4/05 1401/04/21 ساعت 10
فیزیک1 مژگان نجفی ۱۴۰۱/۰4/06 1401/04/11 ساعت 10
مدلسازی و کنترل مبدلهای الکترونیک سید محمدعظیمی ۱۴۰۱/۰4/05 1401/04/07 ساعت 10
مکانیزاسیون در حفاری های زیر زمینی ستار مهدوری ۱۴۰۱/۰4/06 1401/04/07 ساعت 11
ریاضی2 اعظم دولت نژاد ثمرین ۱۴۰۱/04/01 چهارشنبه 1401/4/8 ساعت 13
شیمی عمومی حمید گودرزی افشار ۱۴۰۱/04/07  1401/4/14 ساعت 10
سمینار کارشناسی ارشد رمضانعلي نقي زاده ۱۴۰۱/04/08  1401/4/13 ساعت 11:30
تغییر حالتهای متالورژیکی امیر مومنی ۱۴۰۱/04/04  1401/4/12 ساعت 8:30
معادلات دیفرانسیل محمود پری پور ۱۴۰۱/04/08  1401/4/14 ساعت 11
معادلات دیفرانسیل پگاه مقیمی ۱۴۰۱/04/08  1401/4/12 ساعت 9
معادلات دیفرانسیل لطف الله کریمی ۱۴۰۱/04/08  1401/4/12 ساعت 8
معادلات دیفرانسیل وانیا خداکرمی ۱۴۰۱/04/08  1401/4/13 ساعت 11
ترمودینامیک پیشرفته جابر یوسفی سیف ۱۴۰۱/04/07  1401/4/11 ساعت 10
فرایندهای هیدرومتالورژی مهدی پورعبدلی سردرود ۱۴۰۱/04/08  1401/4/13 ساعت 11
برنامه سازی پیشرفته مجید اسدی ۱۴۰۱/04/11  1401/4/11
کانی شناسی نوری  نفیسه صالحی ۱۴۰۱/04/11  1401/4/14 ساعت 9
مبانی کامپیوتر ویدا احمدی ۱۴۰۱/04/11  1401/4/12 ساعت 17
پردازش سیگنالهای بیولوژیکی محمدباقر خدابخشی ۱۴۰۱/04/08  1401/4/20 ساعت 10
حفرچاه و فضاهای زیرزمینی ستار مهدوری ۱۴۰۱/04/08  1401/4/11 ساعت 10
مدارهای مجتمع خیلی فشرده عباس رمضانی ۱۴۰۱/04/04  1401/4/14 ساعت 8
سمینار کارشناسی ارشد جابر یوسفی سیف ۱۴۰۱/04/12  1401/4/15 ساعت 11
برنامه نویسی کامپیوتر رضا اکبری موحد ۱۴۰۱/04/12  1401/4/22 ساعت 10
الکترونیک کوانتومی شعیب بابایی ۱۴۰۱/04/11  1401/4/20 ساعت 10
بینایی کامپیوتر مجید اسدی ۱۴۰۱/04/11  1401/4/11 ساعت 18
فرآیندهای پیشرفته ریخته گری احمد قادری حمیدی ۱۴۰۱/04/11  1401/4/14 ساعت 10
کاتالیزورهای صنعتی مجیدرضایی والا ۱۴۰۱/04/11  1401/4/18 ساعت 9
ترمودینامیک پیشرفته علیرضا بهرامیان ۱۴۰۱/04/07  1401/4/22 ساعت 11
کنترل فازی هادی دلاوری ۱۴۰۱/04/12  1401/4/20 
فیزیک1 حمید یوسفی ۱۴۰۱/04/06  1401/4/21 ساعت 11
غشاها و فرآیندهای غشایی مجید پاکیزه ۱۴۰۱/04/12  1401/4/15 ساعت 10
کنترل سیستم عصبی شهریار جاماسب ۱۴۰۱/04/12  1401/4/18 ساعت 13
دینامیک سیستمهای قدرت 1 عباس فتاحی ۱۴۰۱/04/12  1401/4/15 ساعت 8
کانی شناسی توصیفی میلاد کردی ۱۴۰۱/04/13  1401/4/18 ساعت 8

 

 

 

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​

زمانبندی رسیدگی به اعتراضات امتحانات - درحال به روز رسانی

جدول زمانبندی رسیدگی به اعتراضات امتحانات

این جدول درحال به روز رسانی است

​​​​​

نام درس نام استاد تاريخ امتحان تاریخ و ساعت رسیدگی حضوری به اعتراضات 
كيفيت توان رمضانعلي نقي زاده ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ چهارشنبه 1401/4/8 ساعت 10-9
شيمي آلي پيشرفته سيد احمد رضا موسوي زارع ۱۴۰۱/۰۳/۲8 شنبه 1401/4/4 ساعت 12-10
سمينار كارشناسي ارشد اكبر حيدرپور ۱۴۰۱/۰۳/۲8  1401/4/20 
ریاضی1 پگاه مقیمی ۱۴۰۱/۰۳/۲8 چهارشنبه 1401/4/8 ساعت 9-10
ریاضی1 ساناز بوجاری ۱۴۰۱/۰۳/۲8 شنبه 1401/4/4 ساعت 10-11
ریاضی1 اعظم دولت نژاد ثمرین ۱۴۰۱/۰۳/۲8 چهارشنبه 1401/4/8 ساعت 13
شناسایی الگو محمدرضا رضائیان ۱۴۰۱/۰۳/۲8 چهارشنبه 1401/4/1 ساعت 10-12
رایانش تکاملی مه لقا افراسیابی ۱۴۰۱/۰۳/۲8 1401/4/20 ساعت 11
بررسیهای فنی و اقتصادی در معدن حسام دهقانی ۱۴۰۱/۰۳/۲8 1401/03/30 ساعت 11
آشنایی با مهندسی شیمی علیرضا بهرامیان ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ 1401/04/07 ساعت 12:30
سیستم برتراشه علیرضا کوکبی ۱۴۰۱/۰۳/29 1401/04/04 ساعت 11
سیستمهای کنترل تطبیقی مهدی خدابنده ۱۴۰۱/۰۳/29 1401/04/20 ساعت 16
بلور شناسی و آزمایشگاه احمد قادری حمیدی ۱۴۰۱/۰۳/29 1401/04/04 ساعت 11
روشهای نوین مطالعه مواد اکبر حیدرپور ۱۴۰۱/۰۳/30 1401/04/20 
موازنه انرژی و مواد ابوالفضل شجاعیان ۱۴۰۱/۰۳/30 1401/04/20 ساعت 10
آتشکاری پیشرفته حسام دهقانی ۱۴۰۱/۰۳/30 1401/04/1 ساعت 10:30
مدارهای منطقی محسن احمدوند ۱۴۰۱/۰۳/30 1401/04/20 ساعت 10
داده کاوی پیشرفته فاطمه امیری ۱۴۰۱/۰۳/31 1401/04/07 ساعت 12
سمینار کارشناسی ارشد معصومه آشوری راد ۱۴۰۱/۰۳/31 1401/04/20 ساعت 11
ریاضی2 محمود پری پور ۱۴۰۱/۰4/01 1401/04/08 ساعت 12:30
ریاضی2 وانیا خداکرمی ۱۴۰۱/۰4/01 1401/04/08 ساعت 11
ریاضی2 لطف الله کریمی ۱۴۰۱/۰4/01 1401/04/08 ساعت 8
انرژی های تجدیدپذیر سید محمد مهدی موسوی ۱۴۰۱/۰4/01 1401/04/08 ساعت 12
خطا در اندازه گیری مهدی پورعبدلی سردرود ۱۴۰۱/۰4/01 1401/04/08 ساعت 11
اپتیک زیست پزشکی مجتبی مظاهری ۱۴۰۱/۰3/30 1401/04/20 ساعت 10
روشهای عددی پیشرفته در معادن وهاب سرفرازی ۱۴۰۱/۰4/01 1401/04/06 ساعت 9
فیزیک2 مژگان نجفی ۱۴۰۱/۰4/04 1401/04/08 ساعت 9
فیزیک2 مجتبی مظاهری ۱۴۰۱/۰4/04 1401/04/11 ساعت 10
فیزیک2 حمید یوسفی ۱۴۰۱/۰4/04 1401/04/21 ساعت 10
فیزیک2 معصومه خامه چی ۱۴۰۱/۰4/04 1401/04/11 ساعت 11
شیمی معدنی پیشرفته حمید گودرزی افشار ۱۴۰۱/۰4/04 1401/04/22
تئوری فرآیندهای پیرومتالورژی سعید کریمی ۱۴۰۱/۰4/05 1401/04/07 ساعت 10
روشهای استخراج سنگهای ساختمانی وهاب سرفرازی ۱۴۰۱/۰4/04 1401/04/06 ساعت 10
سمینار کارشناسی ارشد نیما بابانوری ۱۴۰۱/۰4/04 1401/04/14 ساعت 12
بهینه سازی  بیژن مدی ۱۴۰۱/۰4/05 1401/04/07 ساعت 10
شبکه های عصبی زهره نقیبی ۱۴۰۱/۰4/05 1401/04/25 ساعت 10
مدلسازی سیستمهای بیولوژیکی سمیرا عباسی ۱۴۰۱/۰4/05 1401/04/15 ساعت 10
مجتبی حسینی تودشکی مجتبی حسینی ۱۴۰۱/۰4/05 1401/04/21 ساعت 10
فیزیک1 مژگان نجفی ۱۴۰۱/۰4/06 1401/04/11 ساعت 10
مدلسازی و کنترل مبدلهای الکترونیک سید محمدعظیمی ۱۴۰۱/۰4/05 1401/04/07 ساعت 10
مکانیزاسیون در حفاری های زیر زمینی ستار مهدوری ۱۴۰۱/۰4/06 1401/04/07 ساعت 11
ریاضی2 اعظم دولت نژاد ثمرین ۱۴۰۱/04/01 چهارشنبه 1401/4/8 ساعت 13
شیمی عمومی حمید گودرزی افشار ۱۴۰۱/04/07  1401/4/14 ساعت 10
سمینار کارشناسی ارشد رمضانعلي نقي زاده ۱۴۰۱/04/08  1401/4/13 ساعت 11:30
تغییر حالتهای متالورژیکی امیر مومنی ۱۴۰۱/04/04  1401/4/12 ساعت 8:30
معادلات دیفرانسیل محمود پری پور ۱۴۰۱/04/08  1401/4/14 ساعت 11
معادلات دیفرانسیل پگاه مقیمی ۱۴۰۱/04/08  1401/4/12 ساعت 9
معادلات دیفرانسیل لطف الله کریمی ۱۴۰۱/04/08  1401/4/12 ساعت 8
معادلات دیفرانسیل وانیا خداکرمی ۱۴۰۱/04/08  1401/4/13 ساعت 11
ترمودینامیک پیشرفته جابر یوسفی سیف ۱۴۰۱/04/07  1401/4/11 ساعت 10
فرایندهای هیدرومتالورژی مهدی پورعبدلی سردرود ۱۴۰۱/04/08  1401/4/13 ساعت 11
برنامه سازی پیشرفته مجید اسدی ۱۴۰۱/04/11  1401/4/11
کانی شناسی نوری  نفیسه صالحی ۱۴۰۱/04/11  1401/4/14 ساعت 9
مبانی کامپیوتر ویدا احمدی ۱۴۰۱/04/11  1401/4/12 ساعت 17
پردازش سیگنالهای بیولوژیکی محمدباقر خدابخشی ۱۴۰۱/04/08  1401/4/20 ساعت 10
حفرچاه و فضاهای زیرزمینی ستار مهدوری ۱۴۰۱/04/08  1401/4/11 ساعت 10
مدارهای مجتمع خیلی فشرده عباس رمضانی ۱۴۰۱/04/04  1401/4/14 ساعت 8
سمینار کارشناسی ارشد جابر یوسفی سیف ۱۴۰۱/04/12  1401/4/15 ساعت 11
برنامه نویسی کامپیوتر رضا اکبری موحد ۱۴۰۱/04/12  1401/4/22 ساعت 10
الکترونیک کوانتومی شعیب بابایی ۱۴۰۱/04/11  1401/4/20 ساعت 10
بینایی کامپیوتر مجید اسدی ۱۴۰۱/04/11  1401/4/11 ساعت 18
فرآیندهای پیشرفته ریخته گری احمد قادری حمیدی ۱۴۰۱/04/11  1401/4/14 ساعت 10
کاتالیزورهای صنعتی مجیدرضایی والا ۱۴۰۱/04/11  1401/4/18 ساعت 9
ترمودینامیک پیشرفته علیرضا بهرامیان ۱۴۰۱/04/07  1401/4/22 ساعت 11
کنترل فازی هادی دلاوری ۱۴۰۱/04/12  1401/4/20 
فیزیک1 حمید یوسفی ۱۴۰۱/04/06  1401/4/21 ساعت 11
غشاها و فرآیندهای غشایی مجید پاکیزه ۱۴۰۱/04/12  1401/4/15 ساعت 10
کنترل سیستم عصبی شهریار جاماسب ۱۴۰۱/04/12  1401/4/18 ساعت 13
دینامیک سیستمهای قدرت 1 عباس فتاحی ۱۴۰۱/04/12  1401/4/15 ساعت 8
کانی شناسی توصیفی میلاد کردی ۱۴۰۱/04/13  1401/4/18 ساعت 8

 

 

 

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​

سایر اطلاعیه ها

تقويم آموزشي نيم‌سال اول سال تحصيلي 1402-1401

متن تفاهم نامه همکاری دانشگاه صنعتی همدان و شرکت مخابرات استان

اطلاعیه ویژه دانشجویان متقاضی اسکان در خوابگاه­های دانشجویی

اطلاعیه درخواست مجوز ادامه تحصیل برای دانشجویان اخراج مشروطی

اطلاعیه حضور کارکنان آموزش در تعطیلات تابستان

فرصت های شغلی

افزودن نظرات