به مناسبت سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر: جلسه هم اندیشی اساتید و کارکنان دانشگاه با سخنرانی راوی کتاب "قراویز تا مرصاد"

به گزارش دفتر روابط عمومی، به مناسبت سوم خرداد، سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر، جلسه هم اندیشی اساتید و کارکنان دانشگاه صنعتی همدان با سخنرانی آقای امیر شالبافیان ، راوی کتاب "قراویز تا مرصاد" برگزار شد.
در این جلسه، ضمن بازخوانی حماسه بزرگ آزادسازی خرمشهر به ابعاد مختلف هشت سال دفاع مقدس از جمله رشادت ها و حماسه های رزمندگان اسلام در آن ایام پرداخته شد.


​​​​​​​

به مناسبت سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر: جلسه هم اندیشی اساتید و کارکنان دانشگاه با سخنرانی راوی کتاب "قراویز تا مرصاد"

به گزارش دفتر روابط عمومی، به مناسبت سوم خرداد، سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر، جلسه هم اندیشی اساتید و کارکنان دانشگاه صنعتی همدان با سخنرانی آقای امیر شالبافیان ، راوی کتاب "قراویز تا مرصاد" برگزار شد.
در این جلسه، ضمن بازخوانی حماسه بزرگ آزادسازی خرمشهر به ابعاد مختلف هشت سال دفاع مقدس از جمله رشادت ها و حماسه های رزمندگان اسلام در آن ایام پرداخته شد.


​​​​​​​

افزودن نظرات