برگزاری کارگاه "مهارت های سواد رسانه ای و حضور فعالانه در فضای مجازی"

برگزاری کارگاه  "مهارت های سواد رسانه ای و حضور فعالانه در فضای مجازی"
به گزارش دفتر روابط عمومی، به همت کانون بسیج اساتید دانشگاه کارگاه آموزشی با موضوع "مهارت های سواد رسانه ای و حضور فعالانه در فضای مجازی" با ارائه و سخنرانی آقای دکتر روح اله نباتی، فرماندار شهرستان بهار و حضور اساتید و کارکنان دانشگاه صنعتی همدان برگزار شد.


​​​​​​​

برگزاری کارگاه "مهارت های سواد رسانه ای و حضور فعالانه در فضای مجازی"

برگزاری کارگاه  "مهارت های سواد رسانه ای و حضور فعالانه در فضای مجازی"
به گزارش دفتر روابط عمومی، به همت کانون بسیج اساتید دانشگاه کارگاه آموزشی با موضوع "مهارت های سواد رسانه ای و حضور فعالانه در فضای مجازی" با ارائه و سخنرانی آقای دکتر روح اله نباتی، فرماندار شهرستان بهار و حضور اساتید و کارکنان دانشگاه صنعتی همدان برگزار شد.


​​​​​​​

افزودن نظرات