برگزاری جلسه توجیهی سامانه جدید مدیریت آموزش منابع انسانی (جام)

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این جلسه که روز سه شنبه هفته جاری با هماهنگی مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات دانشگاه در سالن فرشچیان برگزار شد، گزارشی از عملکرد آموزش های بدو و ضمن خدمت اعضای‌محترم غیرهیات علمی دانشگاه در ۱۵ سال فعالیت دانشگاه ارایه گردید.
در ادامه از راه اندازی سامانه تحت وب مدیریت آموزش منابع انسانی در دانشگاه رونمایی و نحوه کار با این سامانه توسط شرکت طراح‌نرم‌افزار شرح داده شد.


​​​​​​​

برگزاری جلسه توجیهی سامانه جدید مدیریت آموزش منابع انسانی (جام)

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این جلسه که روز سه شنبه هفته جاری با هماهنگی مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات دانشگاه در سالن فرشچیان برگزار شد، گزارشی از عملکرد آموزش های بدو و ضمن خدمت اعضای‌محترم غیرهیات علمی دانشگاه در ۱۵ سال فعالیت دانشگاه ارایه گردید.
در ادامه از راه اندازی سامانه تحت وب مدیریت آموزش منابع انسانی در دانشگاه رونمایی و نحوه کار با این سامانه توسط شرکت طراح‌نرم‌افزار شرح داده شد.


​​​​​​​

افزودن نظرات