بررسی راهکارهای توسعه همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی در بازدید مدیر عامل مخابرات همدان از دانشگاه صنعتی

در جلسه ای با حضور مدیر عامل مخابرات همدان و هیات همراه، توسعه همکاری های علمی، آموزشی و زمینه های توسعه همکاری با دانشگاه صنعتی همدان  بررسی شد.
 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در این دیدار مهندس گرزین، مدیر عامل مخابرات همدان گفت: ما از نظرات و ایده‌ی اساتید دانشگاه صنعتی و همچنین دانشجویان رشته‌های برق، مخابرات و آی تی آن دانشگاه در بهبود ارتباطات مخابراتی و اینترنتی مطابق استانداردهای بین المللی استقبال و استفاده خواهیم کرد. وی  در ادامه گفت مخابرات در راستای مسولیت اجتماعی خود  همچنان  پذیرش دوره کارآموزی دانشجویان رشته های مرتبط با مخابرات را حمایت می کند.
گرزین با اشاره به مشکلات  در حوزه تلفن همراه گفت با توجه به ساختار فیزیکی و جغرافیایی  شهر همدان برای بهبود  ارتباطات  تلفن همراه ما نیاز به نصب و تغییرات آنتن های مورد نیاز هستیم که در این مسیر انتظار داریم دانشگاهیان و اعضای هیأت علمی با ارائه نظرات و مقالات علمی در این خصوص استاندارد بودن آن ها را اعلام و شرکت را در این مسیر کمک نمایند.
ایشان ضمن ابراز خوشحالی از توسعه چشمگیر و توانمندی های علمی و فنی دانشگاه صنعتی ابراز امیدواری نمود طی بازدید بعدی اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه از شرکت مخابرات تفاهم نامه ای چندجانبه بین دو مجموعه امضا و فعالیت های مشترک آغاز شود.
رئیس دانشگاه صنعتی همدان نیز در این جلسه ضمن معرفی دانشگاه صنعتی همدان گفت: این دانشگاه به عنوان تنها دانشگاه صنعتی استان می تواند به عنوان بازوی کمکی صنایع و فناوری در استان و منطقه نقش ایفا نماید.
وی افزود: با وجود برخی مضیقه ها، شاخص های آموزشی و پژوهشی دانشگاه در منطقه و کشور قابل قبول و در رتبه خوبی قرار دارد و این پتانسیل وجود دارد که به دانشگاه صنعتی برتر غرب کشور تبدیل شویم.
دکتر مومنی در ادامه گفت: شرکت مخابرات و همچنین سایر صنایع می توانند از ایده های نوآورانه و پیشرو اساتید و دانشجویان این دانشگاه در جهت رفع مشکلات فنی صنایع خود بهره مند شوند.
در ادامه هیات مخابرات از آزمایشگاه ها و فضای آموزشی و پژوهشی دانشگاه بازدید کردند.


​​​​​​​

بررسی راهکارهای توسعه همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی در بازدید مدیر عامل مخابرات همدان از دانشگاه صنعتی

در جلسه ای با حضور مدیر عامل مخابرات همدان و هیات همراه، توسعه همکاری های علمی، آموزشی و زمینه های توسعه همکاری با دانشگاه صنعتی همدان  بررسی شد.
 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در این دیدار مهندس گرزین، مدیر عامل مخابرات همدان گفت: ما از نظرات و ایده‌ی اساتید دانشگاه صنعتی و همچنین دانشجویان رشته‌های برق، مخابرات و آی تی آن دانشگاه در بهبود ارتباطات مخابراتی و اینترنتی مطابق استانداردهای بین المللی استقبال و استفاده خواهیم کرد. وی  در ادامه گفت مخابرات در راستای مسولیت اجتماعی خود  همچنان  پذیرش دوره کارآموزی دانشجویان رشته های مرتبط با مخابرات را حمایت می کند.
گرزین با اشاره به مشکلات  در حوزه تلفن همراه گفت با توجه به ساختار فیزیکی و جغرافیایی  شهر همدان برای بهبود  ارتباطات  تلفن همراه ما نیاز به نصب و تغییرات آنتن های مورد نیاز هستیم که در این مسیر انتظار داریم دانشگاهیان و اعضای هیأت علمی با ارائه نظرات و مقالات علمی در این خصوص استاندارد بودن آن ها را اعلام و شرکت را در این مسیر کمک نمایند.
ایشان ضمن ابراز خوشحالی از توسعه چشمگیر و توانمندی های علمی و فنی دانشگاه صنعتی ابراز امیدواری نمود طی بازدید بعدی اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه از شرکت مخابرات تفاهم نامه ای چندجانبه بین دو مجموعه امضا و فعالیت های مشترک آغاز شود.
رئیس دانشگاه صنعتی همدان نیز در این جلسه ضمن معرفی دانشگاه صنعتی همدان گفت: این دانشگاه به عنوان تنها دانشگاه صنعتی استان می تواند به عنوان بازوی کمکی صنایع و فناوری در استان و منطقه نقش ایفا نماید.
وی افزود: با وجود برخی مضیقه ها، شاخص های آموزشی و پژوهشی دانشگاه در منطقه و کشور قابل قبول و در رتبه خوبی قرار دارد و این پتانسیل وجود دارد که به دانشگاه صنعتی برتر غرب کشور تبدیل شویم.
دکتر مومنی در ادامه گفت: شرکت مخابرات و همچنین سایر صنایع می توانند از ایده های نوآورانه و پیشرو اساتید و دانشجویان این دانشگاه در جهت رفع مشکلات فنی صنایع خود بهره مند شوند.
در ادامه هیات مخابرات از آزمایشگاه ها و فضای آموزشی و پژوهشی دانشگاه بازدید کردند.


​​​​​​​

افزودن نظرات