تعداد بازدید: 4893

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی همدان با شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

شناسه: 1570502
اخبار دستاوردها و افتخارات

به گزارش دفتر روابط عمومی دانشگاه صنعتی همدان، تفاهم نامه مشترکی با حضور مدیر عامل محترم شرکت توزیع برق استان همدان در دانشگاه، با موضوع همکاری های علمی، پژوهشی، آموزشی و توسعه دانش و فن آوری در جهت ارتقا سطح علمی و عملی طرفین و کمک به رفع معضلات و رشد و توسعه صنعت برق استان همدان منعقد گردید.
در این همکاری مشترک، مواردی از جمله استفاده از امکانات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و منابع علمی طرفین، تعریف و اجرای پروژه‌های پژوهشی و صنعتی مشترک، چاپ مقالات و نشر کتب علمی مشترک، همکاری در زمینه تاسیس پژوهشکده های تخصصی، همكاري دو جانبه در تدوين و حمایت از  پروژه های کارشناسی و پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی از بین نیاز های تحقیقاتی شرکت برق و سایر موارد همکاری فنی و اقتصادی دوجانبه مورد توافق و تفاهم قرار گرفت.


​​​​​​​

تعداد بازدید: 4893

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی همدان با شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

شناسه: 1570502
اخبار دستاوردها و افتخارات

به گزارش دفتر روابط عمومی دانشگاه صنعتی همدان، تفاهم نامه مشترکی با حضور مدیر عامل محترم شرکت توزیع برق استان همدان در دانشگاه، با موضوع همکاری های علمی، پژوهشی، آموزشی و توسعه دانش و فن آوری در جهت ارتقا سطح علمی و عملی طرفین و کمک به رفع معضلات و رشد و توسعه صنعت برق استان همدان منعقد گردید.
در این همکاری مشترک، مواردی از جمله استفاده از امکانات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و منابع علمی طرفین، تعریف و اجرای پروژه‌های پژوهشی و صنعتی مشترک، چاپ مقالات و نشر کتب علمی مشترک، همکاری در زمینه تاسیس پژوهشکده های تخصصی، همكاري دو جانبه در تدوين و حمایت از  پروژه های کارشناسی و پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی از بین نیاز های تحقیقاتی شرکت برق و سایر موارد همکاری فنی و اقتصادی دوجانبه مورد توافق و تفاهم قرار گرفت.


​​​​​​​

سایر اخبار
افزودن نظرات