تعداد بازدید: 4339

اطلاعیه شماره 1 امور دانشجویی در خصوص خوابگاه های دانشجویی

شناسه: 1024587

با سلام و عرض تبریک به دانشجویان گرامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی 1402-1401 

به اطلاع می رساند خوابگاه های خودگردان ذیل (خوابگاه های تحت نظارت دانشگاه) جهت اسکان دانشجویان متقاضی در نظر گرفته شده و فرایند اسکان و تحویل اتاق از تاریخ 1401/7/01 انجام خواهد شد.

خوابگاه پسران: همدان – میدان امام زاده عبدا... – بلوار زینبیه – خوابگاه های دانشجویی اعتماد (مرکز آموزش سابق شرکت مخابرات)

خوابگاه های دختران: خوابگاه نگاه نو (1):  همدان – خیابان مهدیه – روبروی مسجد مهدیه – پلاک 169 (محل ثبت نام خوابگاه های نگاه نو) خوابگاه نگاه نو (2):  همدان – خیابان شریعتی – نرسیده به میدان شریعتی – کوچه فقیرزاده  خوابگاه نگاه نو (3):  همدان – انتهای خیابان مهدیه – ابتدای خیابان روحانی – پلاک 60

جهت رزرو خوابگاه طبق مصوبه شورای نظارت بر خوابگاه های خودگردان در سطح شهر همدان می بایست مبلغ 20،000،000 ریال (دو میلیون تومان) صرفاً جهت ودیعه به شماره حساب اعلام شده ذیل واریز نمایند و هنگام تحویل اتاق اصل فیش واریزی بانکی (پرفراژ شده) را به خوابگاه دار ارایه نمایند.

  دانشجویان پسر

شماره کارت:  ۵۰۲۹۰۸۱۰۲۷۵۸۹۵۹۳ شماره شبا:   IR480220370701010013906001 به نام آقای مصطفی قادری نهاد (09183167004) 

دانشجویان دختر

شماره کارت:  ۵۸۹۲۱۰۱۴۰۲۲۴۹۰۱۱  شماره شبا:   IR550150000522587489718122  شماره حساب: 522587489718122   به نام خانم مریم قادری پیمان (09188095428)

در صورت هرگونه سوال، می توانید در ساعات اداری با شماره تلفن 08138411118 (آقای  پارسایی) و ایمیل khabgah@hut.ac.ir تماس حاصل نمایید.

تعداد بازدید: 4339

اطلاعیه شماره 1 امور دانشجویی در خصوص خوابگاه های دانشجویی

شناسه: 1024587

با سلام و عرض تبریک به دانشجویان گرامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی 1402-1401 

به اطلاع می رساند خوابگاه های خودگردان ذیل (خوابگاه های تحت نظارت دانشگاه) جهت اسکان دانشجویان متقاضی در نظر گرفته شده و فرایند اسکان و تحویل اتاق از تاریخ 1401/7/01 انجام خواهد شد.

خوابگاه پسران: همدان – میدان امام زاده عبدا... – بلوار زینبیه – خوابگاه های دانشجویی اعتماد (مرکز آموزش سابق شرکت مخابرات)

خوابگاه های دختران: خوابگاه نگاه نو (1):  همدان – خیابان مهدیه – روبروی مسجد مهدیه – پلاک 169 (محل ثبت نام خوابگاه های نگاه نو) خوابگاه نگاه نو (2):  همدان – خیابان شریعتی – نرسیده به میدان شریعتی – کوچه فقیرزاده  خوابگاه نگاه نو (3):  همدان – انتهای خیابان مهدیه – ابتدای خیابان روحانی – پلاک 60

جهت رزرو خوابگاه طبق مصوبه شورای نظارت بر خوابگاه های خودگردان در سطح شهر همدان می بایست مبلغ 20،000،000 ریال (دو میلیون تومان) صرفاً جهت ودیعه به شماره حساب اعلام شده ذیل واریز نمایند و هنگام تحویل اتاق اصل فیش واریزی بانکی (پرفراژ شده) را به خوابگاه دار ارایه نمایند.

  دانشجویان پسر

شماره کارت:  ۵۰۲۹۰۸۱۰۲۷۵۸۹۵۹۳ شماره شبا:   IR480220370701010013906001 به نام آقای مصطفی قادری نهاد (09183167004) 

دانشجویان دختر

شماره کارت:  ۵۸۹۲۱۰۱۴۰۲۲۴۹۰۱۱  شماره شبا:   IR550150000522587489718122  شماره حساب: 522587489718122   به نام خانم مریم قادری پیمان (09188095428)

در صورت هرگونه سوال، می توانید در ساعات اداری با شماره تلفن 08138411118 (آقای  پارسایی) و ایمیل khabgah@hut.ac.ir تماس حاصل نمایید.

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات