تعداد بازدید: 2868

اطلاعیه انتخاب واحد ترم 4011

شناسه: 1016823
اطلاعیه ها

اطلاعيه مهم انتخاب واحد کلیه دانشجویان در نیم­سال اول سال تحصیلی 1402-1401

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند بر اساس تقویم آموزشی، انتخاب واحد نیم­سال اول 1402-1401 در روزهای ذیل از طریق سامانه آموزشی گلستان انجام می­گیرد. شرکت کلیه دانشجویان در انتخاب واحد الزامی می باشد. جهت مشاهده فایل راهنما به فایل پیوست مراجعه نمائید.

انتخاب واحد اينترنتي:
ورودي98 و ماقبل: یکشنبه 20/06/1401
ورودی 99: دوشنبه 21/06/1401
ورودی 1400: سه شنبه 22/06/1401

با تاخیر(جامانده، همچنین افرادی که در ثبت نام مقدماتی شرکت نکرده­اند)کلیه ورودی­ها: چهارشنبه 23/06/1401

شروع کلاس­ها: 27/06/1401

*دانشجویان گرامی در نظر داشته باشند که شرایط و تسهیلات ویژه از قبیل حذف ترم ، حذف درس و... که در نیم­سال قبلی در نظر گرفته شده بود برای این نیم­سال در نظر گرفته نخواهد شد.

1- دانشجویان کارشناسی در صورت عدم شرکت در انتخاب واحد، در مهلت حذف و اضافه مجاز به انتخاب حداکثر 14 واحد درسی می باشند.

2- دانشجویان با مراجعه به گزارش شماره 82 سامانه گلستان و با توجه به در نظر گرفتن مبلغ بدهکاری و یا بستانکاری نسبت به پرداخت ما­به­التفاوت 6000000 ریال (شش میلیون ریال) به عنوان پیش پرداخت برای دانشجویان مقطع کارشناسی دوره نوبت دوم(شبانه) ورودی 98 و مابعد و مبلغ 15000000(پانزده میلیون ریال)برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دوره نوبت دوم(شبانه) حداکثر تا تاریخ 20/06/1401 فقط از طریق درگاه پرداخت اینترنتی سامانه گلستان اقدام نمایند. ضمناً تسویه کامل بدهی قبلی الزامی می­باشد. همچنین متذکر می­شود مبلغ 6000000 ریال و 15000000 پیش پرداخت می­باشد و مابقی شهریه ترم 4011 ، دی ماه سال 1401 در موعد پیش ثبت نام ترم  4012  اخذ می­گردد.

3- دانشجویان کارشناسی دوره نوبت دوم ورودی سال 97 و ماقبل به دلیل احتمال فارغ التحصیلی، با در نظر گرفتن مبلغ بدهکاری و بستانکاری  نسبت به پرداخت مابه­التفاوت، تا مبلغ 4,000,000 ریال (چهار میلیون ریال) حداکثر تا تاریخ 20/06/1401 فقط از طریق درگاه اینترنتی سامانه گلستان اقدام نمایند.

 

4- چنانچه در حین انتخاب واحد با خطای ثبت نام مواجه شدید برای ثبت درخواست مجوز ثبت نام با ذکر شماره گروه درسی حداکثر تا ساعت 16 روز ثبت نام خود طبق تقویم آموزشی مهلت دارید و لازم است پس از تائید مجوز ثبت نام از سوی مدیر محترم گروه نسبت به ثبت درس اقدام نمائید.

بدیهی است کلیه دانشجویان (به استثنای دانشجویان فارغ التحصیل) ملزم به اخذ حداقل تعداد واحدهای درسی بر اساس آیین نامه آموزشی می باشند. در صورت عدم تسویه حساب و یا پیش پرداخت، دانشجو مجاز به شرکت در انتخاب واحد نیم­سال اول 1402-1401 نخواهد بود.

لیست و ساعات ارائه دروس در گزارش 102 سیستم آموزشی گلستان قابل رویت می باشد.

 

اداره امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی​​​​​​​

راهنماي چگونگی ثبت نام اصلی از طریق سیستم گلستان

راهنماي ثبت درخواست مجوز هاي ثبت نام از طریق سیستم گلستان

تعداد بازدید: 2868

اطلاعیه انتخاب واحد ترم 4011

شناسه: 1016823
اطلاعیه ها

اطلاعيه مهم انتخاب واحد کلیه دانشجویان در نیم­سال اول سال تحصیلی 1402-1401

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند بر اساس تقویم آموزشی، انتخاب واحد نیم­سال اول 1402-1401 در روزهای ذیل از طریق سامانه آموزشی گلستان انجام می­گیرد. شرکت کلیه دانشجویان در انتخاب واحد الزامی می باشد. جهت مشاهده فایل راهنما به فایل پیوست مراجعه نمائید.

انتخاب واحد اينترنتي:
ورودي98 و ماقبل: یکشنبه 20/06/1401
ورودی 99: دوشنبه 21/06/1401
ورودی 1400: سه شنبه 22/06/1401

با تاخیر(جامانده، همچنین افرادی که در ثبت نام مقدماتی شرکت نکرده­اند)کلیه ورودی­ها: چهارشنبه 23/06/1401

شروع کلاس­ها: 27/06/1401

*دانشجویان گرامی در نظر داشته باشند که شرایط و تسهیلات ویژه از قبیل حذف ترم ، حذف درس و... که در نیم­سال قبلی در نظر گرفته شده بود برای این نیم­سال در نظر گرفته نخواهد شد.

1- دانشجویان کارشناسی در صورت عدم شرکت در انتخاب واحد، در مهلت حذف و اضافه مجاز به انتخاب حداکثر 14 واحد درسی می باشند.

2- دانشجویان با مراجعه به گزارش شماره 82 سامانه گلستان و با توجه به در نظر گرفتن مبلغ بدهکاری و یا بستانکاری نسبت به پرداخت ما­به­التفاوت 6000000 ریال (شش میلیون ریال) به عنوان پیش پرداخت برای دانشجویان مقطع کارشناسی دوره نوبت دوم(شبانه) ورودی 98 و مابعد و مبلغ 15000000(پانزده میلیون ریال)برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دوره نوبت دوم(شبانه) حداکثر تا تاریخ 20/06/1401 فقط از طریق درگاه پرداخت اینترنتی سامانه گلستان اقدام نمایند. ضمناً تسویه کامل بدهی قبلی الزامی می­باشد. همچنین متذکر می­شود مبلغ 6000000 ریال و 15000000 پیش پرداخت می­باشد و مابقی شهریه ترم 4011 ، دی ماه سال 1401 در موعد پیش ثبت نام ترم  4012  اخذ می­گردد.

3- دانشجویان کارشناسی دوره نوبت دوم ورودی سال 97 و ماقبل به دلیل احتمال فارغ التحصیلی، با در نظر گرفتن مبلغ بدهکاری و بستانکاری  نسبت به پرداخت مابه­التفاوت، تا مبلغ 4,000,000 ریال (چهار میلیون ریال) حداکثر تا تاریخ 20/06/1401 فقط از طریق درگاه اینترنتی سامانه گلستان اقدام نمایند.

 

4- چنانچه در حین انتخاب واحد با خطای ثبت نام مواجه شدید برای ثبت درخواست مجوز ثبت نام با ذکر شماره گروه درسی حداکثر تا ساعت 16 روز ثبت نام خود طبق تقویم آموزشی مهلت دارید و لازم است پس از تائید مجوز ثبت نام از سوی مدیر محترم گروه نسبت به ثبت درس اقدام نمائید.

بدیهی است کلیه دانشجویان (به استثنای دانشجویان فارغ التحصیل) ملزم به اخذ حداقل تعداد واحدهای درسی بر اساس آیین نامه آموزشی می باشند. در صورت عدم تسویه حساب و یا پیش پرداخت، دانشجو مجاز به شرکت در انتخاب واحد نیم­سال اول 1402-1401 نخواهد بود.

لیست و ساعات ارائه دروس در گزارش 102 سیستم آموزشی گلستان قابل رویت می باشد.

 

اداره امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی​​​​​​​

راهنماي چگونگی ثبت نام اصلی از طریق سیستم گلستان

راهنماي ثبت درخواست مجوز هاي ثبت نام از طریق سیستم گلستان

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات