همایش توانمندسازی زنان در برابر تغییرات اقلیمی، چالش ها، برنامه ها و راهکارها

نخستین همایش«توانمندسازی زنان در برابر تغییرات اقلیمی، چالش ها، برنامه ها و راهکارها» با هدف بهره گیری از دانش و تجربیات بین المللی، منطقه ای و ملی محققین با نگاه ویژه به زنان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۳توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. دانشجویان، پژوهشگران و اساتید مقالات خود را مطابق فایل پیوست حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰به رایانامه intl.womeniripo.ir ارسال نمایند. همچنین لازم به ذکر است، علاقمندان می توانند در صورت هرگونه سؤال احتمالی در خصوص همایش مذکور با دبیرخانه همایش به شماره ۸۸۸۰۱۱۵۶تماس حاصل فرمایند.

 


 

سایر اطلاعیه ها

همایش توانمندسازی زنان در برابر تغییرات اقلیمی، چالش ها، برنامه ها و راهکارها

نخستین همایش«توانمندسازی زنان در برابر تغییرات اقلیمی، چالش ها، برنامه ها و راهکارها» با هدف بهره گیری از دانش و تجربیات بین المللی، منطقه ای و ملی محققین با نگاه ویژه به زنان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۳توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. دانشجویان، پژوهشگران و اساتید مقالات خود را مطابق فایل پیوست حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰به رایانامه intl.womeniripo.ir ارسال نمایند. همچنین لازم به ذکر است، علاقمندان می توانند در صورت هرگونه سؤال احتمالی در خصوص همایش مذکور با دبیرخانه همایش به شماره ۸۸۸۰۱۱۵۶تماس حاصل فرمایند.

 


 

افزودن نظرات