تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی

روند نمای مراحل تبدیل وضعیت اعضاء هیأت علمی
ردیف از به شرایط لازم مدارک و فرم‌های مورد نیاز
۱ پیمانی رسمی‌آزمایشی بر اساس ماده ۱۲ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی:
۱- دارا بودن حداقل ۲ و حداکثر ۵ سال سابقه خدمت پیمانی*
۲- کسب حداقل امتیازات مورد نیاز برای تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی مصوب جلسه شماره ۱۹۶ هیات عالی جذب ( جدول درصد امتیازات مورد نیاز )
۳- تأیید صلاحیت عمومی و موافقت هیأت اجرایی جذب
دریافت فرم‌ها و جداول مربوطه
۲ طرح سربازی پیمانی بر اساس ماده ۱۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی:
۱- موافقت گروه مربوطه و هیأت اجرایی جذب با ادامه همکاری متقاضی با دانشگاه
۲- اتمام دوره طرح سربازی
دریافت فرم‌ها و جداول مربوطه
۳ رسمی‌آزمایشی رسمی‌قطعی بر اساس ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی:
۱- دارا بودن حداقل ۲ و حداکثر ۵ سال سابقه خدمت رسمی آزمایشی*
۲- کسب حداقل امتیازات مورد نیاز برای تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی مصوب جلسه شماره ۱۹۶ هیات عالی جذب ( جدول درصد امتیازات مورد نیاز )
۳- تأیید صلاحیت عمومی و موافقت هیأت اجرایی جذب
دریافت فرم‌ها و جداول مربوطه

 

*به منظور اطلاع از جزییات آیین‌نامه مربوطه به بخش “خلاصه قوانین تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی” مراجعه فرمایید.

Comments are closed.