شیوه ارزیابی غرفه‌ها
(Evaluating)

  • مقرر گردید به منظور ارزیابی غرفه‌ها دو کمیته عمومی و تخصصی به شرح ذیل تشکیل شده و کار ارزیابی را انجام دهند:

کمیته عمومی: شامل یک نماینده از نمایشگاه بین‌المللی استان همدان ، یک نماینده از استانداری استان همدان و یک نماینده از دانشگاه صنعتی همدان (به عنوان برگزار کننده نمایشگاه).

کمیته تخصصی: شامل یک نماینده از پارک علم‌وفناوری استان همدان، یک نماینده از سازمان صنعت، معدن و تجارت، یک نماینده از دانشگاه بوعلی، یک نماینده از دانشگاه آزاد اسلامی (به عنوان برگزار کننده دوره قبلی نمایشگاه) و یک نماینده از دانشگاه صنعتی همدان (به عنوان برگزار کننده نمایشگاه) حضور داشته باشند.

  • شاخص‌های مورد نظر جهت داوری و ارزیابی غرفه‌ها به صورت ذیل تدوین گردید:

بخش عمومی:

۱-         برپایی به موقع غرفه

۲-            حضور منظم، مداوم و آمادگی برای ارائه مؤثر در طول برگزاری نمایشگاه

۳-            حضور مسئولین ارشد سازمان در غرفه

۴-            غرفه آرایی

۵-            میزان بازدید مخاطبین از غرفه‌

۶-            برگزاری کارگاه‌های آموزشی در نمایشگاه

۷-            میزان تعامل با دبیرخانه نمایشگاه

۸-            ارائه بسته‌های آموزشی، پوستر، بروشور، CD و سایر محصولات

۹-            ارائه لیست پروژه‌های تحقیقاتی و صنعتی مورد نیاز آن سازمان

۱۰-          مستند سازی (منظور ارائه لیست دستاوردها، خدمات و سایر فعالیت‌های سازمان در نمایشگاه، به دبیرخانه نمایشگاه)

بخش تخصصی:

۱-            ارائه محصولات و دستاوردهای جدید نسبت به محصولات سال‌های قبل

۲-            سطح فن‌آوری و  نوآوری دستاوردهای ارائه شده

۳-         ارائه اطلاعات تخصصی محصولات و دستاوردهای ارائه شده به بازدیدکنندگان

۴-         قابلیت تجاری‌سازی و کاربردی بودن دستاوردها

Comments are closed.