مهندسی مکانیک

mechanic3

لیست دروس مجازی مهندسی مکانیک

ردیف

عنوان درس

مدرس

جلسه

تاریخ بارگزاری

لینک دانلود


۱ نقشه کشی صنعتی برق – نقشه کشی صنعتی مواد آوا خواجه ئیان جلسه اول – بخش ۱ ۱۰ فروردین دانلود
۲ نقشه کشی صنعتی برق – نقشه کشی صنعتی مواد آوا خواجه ئیان جلسه اول – بخش ۲ ۱۰ فروردین دانلود
۳ نقشه کشی صنعتی برق – نقشه کشی صنعتی مواد آوا خواجه ئیان جلسه اول – بخش ۳ ۱۰ فروردین دانلود
۴ نقشه کشی علیرضا قریشی جلسه ۱ ۱۶ فروردین دانلود
۵ نقشه کشی علیرضا قریشی جلسه ۲ ۱۶ فروردین دانلود
۶ نقشه کشی علیرضا قریشی جلسه ۳ ۱۶ فروردین دانلود
۷ نقشه کشی علیرضا قریشی جلسه ۴ ۱۶ فروردین دانلود
۸ برنامه نویسی علیرضا قریشی جلسه ۱ ۱۶ فروردین دانلود
۹ برنامه نویسی علیرضا قریشی جلسه ۲ ۱۶ فروردین دانلود
۱۰ برنامه نویسی علیرضا قریشی جلسه ۳ ۱۶ فروردین دانلود
۱۱ برنامه نویسی علیرضا قریشی جلسه ۴ ۱۶ فروردین دانلود
۱۲ ایستایی نعیمه فخار جلسه دوم – ۱ ۱۷ فروردین دانلود
۱۳ ایستایی نعیمه فخار جلسه دوم – ۲ ۱۷ فروردین دانلود
۱۴ ایستایی نعیمه فخار جلسه دوم – جزوه ۱۷ فروردین دانلود
۱۵ استاتیک نعیمه فخار جلسه چهارم – ۱ ۱۷ فروردین دانلود
۱۶ استاتیک نعیمه فخار جلسه چهارم – ۲ ۱۷ فروردین دانلود
۱۷ استاتیک نعیمه فخار جلسه چهارم – جزوه ۱۷ فروردین دانلود
۱۸ دینامیک پیام ورشوی جلسه ۱ ۲۰ فروردین دانلود
۱۹ دینامیک پیام ورشوی جلسه ۱ – اسلاید ۲۰ فروردین دانلود
۲۰ دینامیک پیام ورشوی جلسه ۲ ۲۰ فروردین دانلود
۲۱ دینامیک پیام ورشوی جلسه ۲ ۲۰ فروردین – اسلاید دانلود
۲۲ دینامیک پیام ورشوی جلسه ۳ ۲۰ فروردین دانلود
۲۳ دینامیک پیام ورشوی جلسه ۳ ۲۰ فروردین  -اسلاید دانلود
۲۴ نقشه کشی صنعتی مواد، نقشه کشی صنعتی مهندسی شیمی، نقشه کشی صنعتی و  CAD افشاری جلسه ۱ ۲۰ فروردین دانلود
۲۵ نقشه کشی صنعتی مواد، نقشه کشی صنعتی مهندسی شیمی، نقشه کشی صنعتی و  CAD افشاری جلسه ۲ ۲۰ فروردین دانلود
۲۶ نقشه کشی صنعتی مواد، نقشه کشی صنعتی مهندسی شیمی، نقشه کشی صنعتی و  CAD افشاری جلسه ۳ ۲۰ فروردین دانلود
۲۷ برنامه نویسی کامپیوتر مهندسی معدن افشاری جلسه ۱ ۲۰ فروردین دانلود
۲۸ برنامه نویسی کامپیوتر مهندسی معدن افشاری جلسه ۲ ۲۰ فروردین دانلود
۲۹ برنامه نویسی کامپیوتر مهندسی معدن افشاری جلسه ۳ ۲۰ فروردین دانلود
۳۰ مبانی برق ۱ پژمان بیات جلسه ۱ ۲۱ فروردین دانلود
۳۱ مبانی برق ۱ پژمان بیات جلسه ۲ ۲۱ فروردین دانلود
۳۲ استاتیک و مقاومت مصالح پیام ورشوی جلسه ۱ ۲۴ فروردین دانلود
۳۳ استاتیک و مقاومت مصالح پیام ورشوی جلسه ۱ – اسلاید ها ۲۴ فروردین دانلود
۳۴ استاتیک و مقاومت مصالح پیام ورشوی جلسه ۲ ۲۴ فروردین دانلود
۳۵ استاتیک و مقاومت مصالح پیام ورشوی جلسه ۲ – اسلاید ها ۲۴ فروردین دانلود
۳۶ کارگاه برنامه نویسی MATLAB جواد افشاری جلسه ۱ ۲۴ فروردین دانلود
۳۷ کارگاه برنامه نویسی MATLAB جواد افشاری جلسه ۲ ۲۴ فروردین دانلود
۳۸ کارگاه برنامه نویسی MATLAB جواد افشاری جلسه ۳ ۲۴ فروردین دانلود
۳۹ نقشه کشی صنعتی آوا خواجه ئیان جلسه دوم، بخش اول (نقشه کشی صنعتی برق، نقشه کشی صنعتی مواد، نقشه کشی صنعتی مهندسی شیمی، نقشه کشی صنعتی و CAD) ۲۴ فروردین دانلود
۴۰ نقشه کشی صنعتی آوا خواجه ئیان جلسه دوم، بخش دوم (نقشه کشی صنعتی برق، نقشه کشی صنعتی مواد، نقشه کشی صنعتی مهندسی شیمی، نقشه کشی صنعتی و CAD) ۲۴ فروردین دانلود
۴۱ نقشه کشی صنعتی آوا خواجه ئیان جلسه دوم، بخش سوم (نقشه کشی صنعتی برق، نقشه کشی صنعتی مواد، نقشه کشی صنعتی مهندسی شیمی، نقشه کشی صنعتی و CAD) ۲۴ فروردین دانلود
۴۲ مبانی برق ۱ پژمان بیات جلسه ۳ ۲۶ فروردین دانلود
۴۳ مبانی برق ۱ پژمان بیات جلسه ۴ ۲۶ فروردین دانلود
۴۴ مبانی برق ۱ پژمان بیات تمرین ۱ (مربوط به جلسات ۱ تا ۴) ۲۶ فروردین دانلود

2 Comments

  1. علی آسوده گفت:

    نقشه کشی صنعتی برق استاد آوا خواجه ئیان جلسه اول بخش سوم دانلود نمیشود

  2. علی آسوده گفت:

    جلسه دوم هم مشکل دارد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *