این صفحه برای ارتباط هرچه بیشتر اعضای هیئت علمی، مسولین و دانشجویان عزیز در جهت بهبود و رفع نواقص سایت طراحی گردیده است.


 

ما همواره در تلاش هستیم سیستم را بروزرسانی کنیم تا استفاده از آن برای همه آسان و لذت بخش باشد.


 
 

این صفحه برای ارتباط هرچه بیشتر اعضای هیئت علمی، مسولین و دانشجویان عزیز در جهت بهبود و رفع نواقص سایت طراحی گردیده است.


 

ما همواره در تلاش هستیم سیستم را بروزرسانی کنیم تا استفاده از آن برای همه آسان و لذت بخش باشد.


 

نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق فرم زیر با ما در میان بگذارید.