چهارشنبه ۳۰ مهر ۹۹

اعطای کسر خدمت در ازای انجام طرح تحقیق

چهارشنبه ۳۰ مهر ۹۹

تمدید محدودیت های اعلام شده- مصوبه ۱۳ چهل و ششمین صورتجلسه ستاد کرونا

چهارشنبه ۳۰ مهر ۹۹

تسلیت به همکار دانشگاهی – جناب آقای ورمزیار

«همکار ارجمند جناب آقای محسن ورمزیار بدینوسیله مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی را از درگاه خداوند مسئلت می­نماییم » دفتر ریاست و روابط عمومی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
چهارشنبه ۳۰ مهر ۹۹

اطلاعیه دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد – حامد کمالی رونیزی

دوشنبه ۲۸ مهر ۹۹

اطلاعیه دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد _ مرضیه باقری

دوشنبه ۲۸ مهر ۹۹

اطلاعیه دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد _ سیده‌فاطمه مصطفوی

دوشنبه ۲۸ مهر ۹۹

اطلاعیه دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد _ هادی عیدی پور

دوشنبه ۲۸ مهر ۹۹

اطلاعیه دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد _ امیرحسین قلندری

دوشنبه ۲۸ مهر ۹۹

اطلاعیه دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد _ محمد علی صالحیون

دوشنبه ۲۸ مهر ۹۹

اطلاعیه دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد _ پریسا محمدی

پنجشنبه ۲۴ مهر ۹۹

اطلاعیه دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد _ مرضیه پورعباس

پنجشنبه ۲۴ مهر ۹۹

اطلاعیه دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد – پگاه مجذوبی