دکتر مومنی:دانشگاه صنعتی همدان نیاز به توسعه با سرعت بیشتری دارد که ارتباط با سایر سازمان ها و ارگان ها نیاز اصلی این اتفاق است.

دکتر مومنی: دانشگاه صنعتی همدان در سطح ملی و منطقه ای معرفی شود.

اولین جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی با حضور معاونین و نمایندگان حوزه های دانشگاه برگزار شد.

در این نشست دکتر مومنی ضمن اشاره به جایگاه و اهمیت روابط عمومی به عنوان جبهه و پیشانی دانشگاه گفت: دانشگاه صنعتی همدان نیاز به توسعه با سرعت بیشتری دارد که ارتباط با سایر سازمان ها و ارگان ها نیاز اصلی این اتفاق است.
وی افزود دانشگاه صنعتی همدان در ایام کرونا به صورت ویژه فعال بوده و دستاوردهای چشمگیری در حوزه پژوهش و ارتباط با صنعت، ارتباط با دانشجویان و حوزه آموزش حاصل شده است که این اقدامات آنطور که باید اطلاع رسانی نشده است.
دکتر مومنی افزود برای ارتقاء ارتباطات دانشگاه به صورت طولی نیازمند توسعه ارتباطات در عرض ساختار نیز هستیم و حوزه ها و معاونت های دانشگاه نیز باید با یکدیگر ارتباط و اطلاع رسانی دوسویه داشته باشند.
سرپرست دانشگاه در پایان جلسه به اهمیت افکار سنجی و نظرسنجی مخاطبین دانسگاه تاکید کرد و گفت: یک سیستم زنده و پویا زمانی مسیر ترقی و رشد رو به جلو خواهد داشت که به طور سیستماتیک و دوره ای بازخورد ارباب رجوع و مخاطبین به چرخه مدیریت سازمان بازگردد. از اینرو با افکارسنجی مخاطبین دانشگاه در مسیر درست توسعه و بهبود عملکرد قرارخواهد گرفت.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *