اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد-گروه مهندسی برق-نونا حسنی

گروه مهندسی برق

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی خواص اسپینی مواد SnN، SnP، SnAs، SnSb و SnBi برای استفاده در صنعت اسپینترونیک

ارائه دهنده: نونا حسنی

                           زمان:    ۲۸/۰۶/۱۴۰۰           ساعت ۱۷           به صورت غیر حضوری                                      

لینک ارائه: https://lms.hut.ac.ir/devicedefence/

استاد راهنما:  دکتر شعیب بابایی توسکی          مرتبه علمی: استادیار            دانشگاه: صنعتی همدان

استاد داور داخلی:   دکتر مجتبی مظاهری                  مرتبه علمی: استادیار            دانشگاه: صنعتی همدان

استاد داور خارجی: دکتر سید منوچهر حسینی          مرتبه علمی: استادیار          دانشگاه: صنعتی بوعلی سینا                                   

چکیده:

در این کار به بررسی خواص اسپینی ترکیب‌هایی از گروه چهار و پنج مشخصاً ترکیب‌های دوبعدی SnX(X=N,P,As,Sb,Bi) مبتنی بر روش نظریه تابع جگالی (DFT) پرداخته می‌شود. روند کار بدین صورت است که ابتدا اثر اسپین – مدار به ساختار ماده اعمال می‌شود و مشخصه‌هایی مانند ساختار باند مواد، مقدار تغییر شکاف انرژی و مستقیم یا غیر مستقیم بودن آن، خاصیت نیمه‌رسانایی، شکافتگی باند‌ها و اثر راشبا و … بررسی می‌شود. سپس به این ترکیب‌ها کرنش فشاری و کششی اعمال شده و خواص مختلف آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. با اعمال این شرایط در بعضی مواد شکاف انرژی آن‌ها که تقریباً برابر صفر است افزایش می‌یابد و خاصیت نیمه‌رسانایی پیدا می‌کند. در این کار نیز هدف پیدا کردن چنین خاصیتی به خصوص برای ترکیب‌های سنگین‌تر است. به دنبال اعمال اثر اسپین – مدار شکاف انرژی مواد کاهش می‌یابد و بر مستقیم یا غیرمستقیم بودن آن تأثیرگذار است. اگر شکاف انرژی ماده‌ای به دنبال اعمال اثر اسپین – مدار و تحت کرنش کششی یا فشاری با فرض عدم تغییر اندازه‌ی ثابت شبکه و از مستقیم به غیرمستقیم تغییر کند این ماده برای کاربرد‌های نوری مناسب است. همچنین با اعمال این شرایط و کاهش مقدار شکاف انرژی ماده از خاصیت نیمه‌رسانایی به فلزی تبدیل می‌شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *