اطلاعیه دفاع پایاننامه کارشناسی ارشد-سعید قاسمی

بسمه تعالی

گروه مهندسی مواد

اطلاعیه دفاع پایان‎نامه کارشناسی ارشد

بررسی رفتار پوشش‌های سرمت  Cr۳C۲-NiCrو WC-Co-Cr بر روی زیرلایهی آلیاژ آلومینیوم ۲۰۲۴ اعمال شده به روش HVOF

ارائه دهنده: سعید قاسمی

زمان: چهارشنبه  ۲۸/۷/۱۴۰۰  ساعت ۱۰:۰۰                                  به صورت غیرحضوری

لینک ارائه:  / https://lms.hut.ac.ir/seminar-h

استاد راهنما: دکتر اکبر حیدرپور                          مرتبه علمی: دانشیار       دانشگاه: صنعتی همدان

استاد راهنمای دوم: دکتر امید بیات                        مرتبه علمی: استادیار        دانشگاه: صنعتی همدان

استاد داور داخل: دکتر احمد قادری حمیدی            مرتبه علمی: استادیار        دانشگاه: صنعتی همدان

استاد داور خارجی: دکتر صمد قاسمی                   مرتبه علمی: استادیار     دانشگاه: صنعتی همدان

 

چکیده: فرآیند پاشش سرد به عنوان یکی از روش‎های حالت جامد امکان پوشش‎دهی انواع کامپوزیت‎ها و سرمت‎های زمینه فلزی بدون تغییر و انحلال فازهای تقویت کننده را فراهم کرده است. در این پژوهش، پوشش‎های سرمت Cr۳C۲-NiCr و WC-Co-Cr بر روی زیرلایه آلومینیوم Al2024 اعمال شده به روش HVOF با استفاده از روش سوخت اکسیژن با سرعت بالا (HVOF) انجام شد. WC-Co-Cr به سبب دارا بودن Cr در ساختار خود از دیگر گریدهای WC-Co خاصیت فرسایشی بهتر و مقاومت به خوردگی مناسب‎تری را نشان می‎دهد. سختی پوشش‎های Cr۳C۲-NiCr و WC-Co-Cr اعمال شده با HVOF، به ترتیب ۹۰۰ و ۱۳۰۰ ویکرز بود که حدود ۷ و ۱۱ برابر بیشتر از سختی ۱۱۸ ویکرزی زیرلایه Al2024 می‎باشد. مشاهدات میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، حاکی از وقوع سازوکارهای سایشی متفاوتی روی نمونه‎های تحت آزمون سایش بود. پوشش WC-Co-Cr حدود ۹ برابر و پوشش Cr۳C۲-NiCr حدود ۳ برابر مقاومت به خوردگی بهتری از زیرلایه آلیاژ آلومینیوم Al2024 نشان دادند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *