Responsive Image

نمونه فرم پر شده

Responsive Image

طرح واکسیناسیون

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در خصوص بازگشائی کلاس های حضوری دانشگاه و لزوم واکسیناسیون دانشجویان جهت حضور در کلاس های آموزشی، خواهشمنداست نسبت به تکمیل فرم زیر در اسرع وقت اقدام فرمائید.بدیهی است مسئولیت عواقب عدم ثبت اطلاعات کارت واکسن برعهده شخص دانشجو می باشد و دانشگاه تعهدی در این خصوص ندارد.همچنین دانشجویانی که هنوز اقدام به انجام واکسیناسیون نکرده اند می توانند از طریق لینک های مربوطه ذیل فرم نسبت به ثبت نام واکسن اقدام و اطلاعات مورد نیاز را بارگذاری نمایند.