آیین نامه برگزاری امتحانات پایان نیم سال در دانشگاه صنعتی همدان

آیین نامه برگزاری امتحانات پایان نیم­ سال در دانشگاه صنعتی همدان

 

بدینوسیله آیین نامه مصوب شورای آموزشی دانشگاه درخصوص برگزاری و غیبت در امتحانات پایان نیم­سال اعلام می شود.

الف: آیین نامه برگزاری امتحانات

 1. امتحانات پایان نیمسال طبق برنامه اعلام شده انجام خواهد شد و غیر قابل تغییر است.
 2. ضروری است دانشجویان یک ربع قبل از امتحان در جلسه حاضر باشند.
 3. همراه داشتن اصل کارت دانشجویی و کارت پرینت شده ی ورود به جلسه امتحان (گزارش ۴۲۸) در جلسات امتحان الزامی است.
 4. دانشجویان موظف می باشند مطابق شماره صندلی درج شده روی کارت ورود به جلسه در محل از پیش تعیین شده قرار گیرند.
 5. با موضوع تخلف در امتحان به شدت برخورد خواهد شد . برخی از مصادیق تخلف به شرح زیراست:
  • داشتن کارت دانشجویی یا کارت ورود به جلسه جعلی یا کپی گرقته شده.
  • استفاده از هرگونه یادداشت، نوشته، کتاب غیر مجاز وجزوه.
  • رد وبدل کردن هرگونه نوشته با سایر دانشجویان.
  • رد و بدل کردن هرگونه وسیله نظیر ماشین حساب، خط کش و…
  • استفاده از تلفن همراه به هر دلیل(تلفن همراه باید در طول جلسه امتحان خاموش باشد). استفاده دانشجو از تلفن همراه تحت عناوین مختلف از قبیل ( ماشین حساب، ساعت و … ) ممنوع می باشد.
  • نگاه کردن از روی ورقه امتحانی دانشجوی مجاور و یا نشان دادن ورقه به وی.
  • نوشتن هرگونه اطلاعات برروی دست، پا، لباس، میز و نیمکت.
  • برهم زدن نظم جلسه امتحان، عدم نشستن در محل تعیین شده و هرگونه مشاجره با مراقبین.
  • خروج و بازگشت غیر مجاز به امتحان.
  • فرستادن شخص دیگری به جای خود.
  • عدم تحویل به موقع برگه امتحانی.

برخی از مجازاتهای ناشی از تخلف در جلسه امتحان به تشخیص کمیته انضباطی دانشگاه:

 1. درج نمره تنبیهی (۲۵/۰) و ثبت موضوع در پرونده آموزشی.
 2. محرومیت موقت از تحصیل.
 3. سایر مجازات ها بر اساس آیین نامه انضباطی.

ب: آیین نامه غیبت در امتحانات

 1. چنانچه دانشجویی در امتحان غیبت نماید به هیچ وجه از وی امتحان مجدد به عمل نخواهد آمد.
 2. چنانچه دانشجو به دلایل پزشکی نتواند در جلسه امتحان شرکت کند موضوع بایستی به تایید پزشک معتمد دانشگاه برسد. هم چنین لازم است مدارک تایید شده توسط پزشک معتمد و یا مدارک بستری در بیمارستان به همراه درخواست دانشجو در سامانه گلستان منوی پیشخوان خدمت قرار داده شود.
 3. چنانچه غیبت دانشجویی در امتحان به تشخیص شورای آموزشی موجه باشد، درس مربوط به آن امتحان در کارنامه به شکل حذف پزشکی یا حذف مجاز ثبت می شود.

اداره امور آموزشی دانشگاه صنعتی همدان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *