کارگاه های آموزشی
(Workshops)

در هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار سازمان ها، صنایع، ادارات و دانشگاه ها کارگاه هایی به منظور ارتقاء سطح کیفی علمی مخاطبین در نظر گرفته اند که زمانبندی برگزاری این کارگاه ها بصورت زیر مشخص شده است :

 

ایام هفته عنوان کارگاه برگزار کننده ساعت
یک شنبه

۹۵/۹/۱۴

آشنایی با بوم مدل کسب کار دانشگاه پیام نور استان ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
کسب کار های پارا دایمی دانشگاه فنی و حرفه ای استان همدان ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
اصول نگارش مقالات علمی-پژوهشی دانشگاه جامع علمی و کاربردی ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
مبانی کارآفرینی با رویکرد KAB1 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
دو شنبه

۹۵/۹/۱۵

روش تحقیق دانشگاه جامع علمی و کاربردی ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM) اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
تکنیک های تصمیم­گیری و حل مسئله اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
مدیریت مصرف شرکت آب و فاضلاب استان همدان ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
سه شنبه

۹۵/۹/۱۶

مهارت­های اسلایدسازی در ارائه مطلب اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
امنیت کاربران و امنیت در شبکه های اجتماعی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
معرفی و آشنائی با رویکرد ارزیابی تاثیر اجتماعی پروژه های شهری جهاد دانشگاهی ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
چهار شنبه

۹۵/۹/۱۷

مهارت های ارتباط و فنون مذاکره اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
آشنایی با فرایند ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
تولید محتوای الکترونیکی آموزش دانشگاه فرهنگیان ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
آموزش جستجو در صفحات وب دانشگاه صنعتی همدان ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
پنج شنبه

۹۵/۹/۱۸

کارآفرینی در گرافیک دانشگاه جامع علمی و کاربردی (فرهنگ و هنر همدان) ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
کارآفرینی در هنر دانشگاه جامع علمی و کاربردی (فرهنگ و هنر همدان) ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰

 

دیدگاه ها بسته شده است