زمانبندی رسیدگی به اعتراضات حضوری امتحانات

نام درس نام استاد تاریخ امتحان تاریخ و ساعت رسیدگی حضوری به اعتراضات
استاتیک وهاب سرفرازی ۹۸/۰۳/۲۶ ۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۰
مکانیزاسیون و اتوماسیون در معادن ستار مهدوری ۹۸/۰۳/۲۶ ۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱
خواص مواد مهندسی فریبا ملکی ۹۸/۰۳/۲۶ ۹۸/۰۴/۲ ساعت ۱۰
ریاضی مهندسی سیاوش رجبی ۹۸/۰۳/۲۶ ۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۱
ریاضی مهندسی لطف الله کریمی ۹۸/۰۳/۲۶ ۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸
ریاضی مهندسی محمود پری پور ۹۸/۰۳/۲۶ ۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۱
سیگنال ها و سیستم ها سیاوش رجبی ۹۸/۰۳/۲۶ ۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱
پردازش سیگنالهای دیجیتال قاسم علی پور ۹۸/۰۳/۲۶ ۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۱۰
پایگاه داده ها مه لقا افراسیابی ۹۸/۰۳/۲۶ ۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۱۰
کنترل فرآیندهای ۲ بیژن مدی ۹۸/۰۳/۲۶ ۹۸/۰۴/۰۳ ساعت
اصول فناوری اطلاعات مجید میرزایی مدام ۹۸/۰۳/۲۶ ۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱
ماشین های الکتریکی۳ سید محمد مهدی موسوی ۹۸/۰۳/۲۶ ۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۱
کارتوگرافی مصطفی اسدی زاده ۹۸/۰۳/۲۶ ۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۰
کنترل فازی(ارشد) هادی دلاوری ۹۸/۰۳/۲۶ ۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱
آمار حیاتی و احتمالات امید حمیدی ۹۸/۰۳/۲۷ ۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۱۰
تولید فروآلیاژها مهدی پورعبدلی سردرود ۹۸/۰۳/۲۷ ۹۸/۰۴/۱ ساعت ۱۰
آمار و احتمالات مهندسی امید حمیدی ۹۸/۰۳/۲۷ ۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۱۰
شیمی فیزیک مواد اکبر حیدرپور ۹۸/۰۳/۲۷ ۹۸/۰۴/۱۲ ساعت
زمین شناسی عمومی بهشاد جدیری شکری ۹۸/۰۳/۲۷ ۹۸/۰۴/۰۹ ساعت ۱۱
ژئوتکنیک وهاب سرفرازی ۹۸/۰۳/۲۷ ۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰
زبان تخصصی برق شهریار جاماسب ۹۸/۰۳/۲۷ ۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳
ریاضی مهندسی ابولفضل شجاعیان ۹۸/۰۳/۲۶ ۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴
فارسی عمومی فاطمه بابایی سرور ۹۸/۰۳/۲۷ ۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰
اصول هیدرومتالورژی صمد قاسمی ۹۸/۰۳/۲۷ ۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۰
طراحی معادن ستار مهدوری ۹۸/۰۳/۲۷ ۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۱
متدولوژی تحقیق اکبر حیدرپور ۹۸/۰۳/۲۷ ۹۸/۰۴/۱۲ ساعت
شیمی آلی مهندسی شیمی مجید رضایی والا ۹۸/۰۳/۲۷ ۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۰
ترمودینامیک مواد۱ صمد قاسمی ۹۸/۰۳/۲۷ ۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۸
ریز موج و انتن علی کلانترنیا ۹۸/۰۳/۲۷ ۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶
ترمودینامیک پدرام اشتری ۹۸/۰۳/۲۸ ۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۰
روش پژوهش و ارائه مه لقا افراسیابی ۹۸/۰۳/۲۸ ۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۱۰
آشنایی با مهندسی شیمی علیرضا بهرامیان ۹۸/۰۳/۲۸ ۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۱۵
شیمی عمومی مهندسی شیمی مجید رضایی والا ۹۸/۰۳/۲۷ ۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰
حفاظت الکتریکی درسیستم های سمیرا عباسی ۹۸/۰۳/۲۷ ۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۳
مدارهای منطقی محسن احمدوند ۹۸/۰۳/۲۸ ۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۱:۳۰
فیزیولوژی ناصر میررازی ۹۸/۰۳/۲۸ ۹۸/۰۴/۱۲ ساعت
اصول سیستم های مخابراتی حمیدرضا شاه دوستی ۹۸/۰۳/۲۸ ۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۹:۳۰
روشهای عددی پیشرفته در معادن وهاب سرفرازی ۹۸/۰۳/۲۸ ۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۰
شیمی تجزیه جابر یوسفی سیف ۹۸/۰۳/۲۸ ۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰
مقدمات مهندسی نفت جابر یوسفی سیف ۹۸/۰۳/۲۸ ۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵
ریزپردازنده و زبان اسمبلی محمدرضا آذریون ۹۸/۰۳/۲۸ ۹۸/۰۴/۰۹ ساعت ۱۰
روش تحقیق و گزارش نویسی محمدرضا رضائیان ۹۸/۰۳/۲۸ ۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴
الکترونیک صنعتی رمضانعلی نقی زاده ۹۸/۰۳/۲۸ ۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۴
بازشناسی الگوها حمیدرضا شاه دوستی ۹۸/۰۳/۲۹ ۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۹:۳۰
مداهای الکتریکی ۱ مجتبی حسینی تودشکی ۹۸/۰۳/۲۹ ۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۱۱
ریاضی۱ شیما شعبانی ۹۸/۰۳/۲۹ ۹۸/۰۴/۰۹ ساعت ۹:۳۰
مدارهای الکتریکی ۱ شعیب بابایی توسکی ۹۸/۰۳/۲۹ ۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰
معدنکاری سطحی حسام دهقانی ۹۸/۰۳/۲۹ ۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰
جوشکاری و اتصال مواد بهزاد طولمی نژاد ۹۸/۰۳/۲۹ ۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۱۰
مدار الکتریکی ۲ جواد رضوانی ۹۸/۰۳/۲۹ ۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۹
افزار توانبخشی مهدی سمواتی ۹۸/۰۳/۲۹ ۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۹:۳۰
مدارهای الکتریکی احسان قاسمی ۹۸/۰۳/۲۹ ۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۲
ریاضی ۱ وانیا خداکرمی ۹۸/۰۳/۲۹ ۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۰
مدار الکتریکی ۲ مجتبی حسینی تودشکی ۹۸/۰۳/۲۹ ۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۱۱
ریاضی ۱ اعظم دولت نژاد ثمرین ۹۸/۰۳/۲۹ ۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۱۰
روش های نوین مطالعه مواد اکبر حیدرپور ۹۸/۰۳/۲۹ ۹۸/۰۴/۱۲ ساعت
اقتصاد ومدیریت صنعتی مهدی پورعبدلی سردرود ۹۸/۰۳/۲۹ ۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱
استاتیک و مقاومت مصالح در نعیمه فخار ۹۸/۰۳/۲۹ ۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۰
اندیشه اسلامی ۲(نبوت و امامت) محسن منصوری ۹۸/۰۳/۳۰ ۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۷:۳۰
اندیشه اسلامی ۲(نبوت و امامت) میثم عزیزیان ۹۸/۰۳/۳۰ ۹۸/۰۴/۰۹ ساعت
بهینه سازی بیژن مدی ۹۸/۰۳/۲۹ ۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۰
یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی مجید میرزایی مدام ۹۸/۰۳/۲۹ ۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۰
مکانیک سیالات۲ مجتبی رسته ۹۸/۰۳/۲۹ ۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰
مکانیک سیالات۳ علیرضا بهرامیان ۹۸/۰۳/۲۹ ۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۹
اصول انجماد و ریخته گری احمد قادری ۹۸/۰۳/۲۹ ۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۱
اندیشه اسلامی ۲(نبوت و امامت) رحمت الله روحی ۹۸/۰۳/۳۰ ۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۰
آشنایی با دفاع مقدس امیر شالبافیان ۹۸/۰۳/۳۰ ۹۸/۰۴/۰۹ ساعت ۸
تاریخ تحلیلی صدر اسلام علی زیرکی ۹۸/۰۳/۳۰ ۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۹
تاریخ تحلیلی صدر اسلام حافظ اسدبیگی ۹۸/۰۳/۳۰ ۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۰
دانش خانواده و جمعیت سید کمال حسینی ۹۸/۰۳/۳۰ ۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۹
اندیشه اسلامی۱ جلال سبحانی ۹۸/۰۳/۳۰ ۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۱
دانش خانواده و جمعیت سعیده مددی ۹۸/۰۳/۳۰ ۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۱۳
اندیشه اسلامی۱ میثم عزیزیان ۹۸/۰۳/۳۰ ۹۸/۰۴/۰۹ ساعت ۸
اندیشه اسلامی ۲(نبوت و امامت) محرمعلی احمدی ۹۸/۰۳/۳۰ ۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۰
ریاضی ۲ محی الدین فلاحت ۹۸/۰۴/۰۱ ۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۰
ریاضی ۲ وانیا خداکرمی ۹۸/۰۴/۰۱ ۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۱
ماشین های الکتریکی ۲ سید محمد مهدی موسوی ۹۸/۰۴/۰۱ ۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۱۱
ریاضی ۲ لطف الله کریمی ۹۸/۰۴/۰۱ ۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۸
تجزیه و تحلیل سیستمها محمدباقر خدابخشی ۹۸/۰۴/۰۱ ۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۰
اصول مهندسی سطح امید بیات ۹۸/۰۴/۰۱ ۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۱
زمین شناسی اقتصادی بهشاد جدیری شکری ۹۸/۰۴/۰۱ ۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۱۱:۳۰
الکترومغناطیس حمیدرضا شاه دوستی ۹۸/۰۴/۰۱ ۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۹
معادلات دیفرانسیل اعظم دولت نژاد ثمرین ۹۸/۰۴/۰۱ ۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۱۰
بررسی فنی و اقتصادی تولید فلزات مهدی پورعبدلی سردرود ۹۸/۰۴/۰۱ ۹۸/۰۴/۰۹ ساعت ۱۰
ریاضی۲ علی ختن لو ۹۸/۰۴/۰۱ ۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۱۰
آلیاژهای غیر آهنی امیر مومنی ۹۸/۰۴/۰۱ ۹۸/۰۴/۰۹ ساعت ۱۰
ریاضی۲ محمود پری پور ۹۸/۰۴/۰۱ ۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۲:۳۰
پدیده های انتقال سعید کریمی ۹۸/۰۴/۰۱ ۹۸/۰۴/۰۹ ساعت ۱۴
طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال محسن احمدوند ۹۸/۰۴/۰۱ ۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۱:۳۰
میکرو پروسسور۱ رسول باغبانی ۹۸/۰۴/۰۱ ۹۸/۰۴/۰۴ ساعت
کیفیت توان رمضانعلی نقی زاده ۹۸/۰۴/۰۱ ۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴
ریاضی مهندسی شهریار جاماسب ۹۸/۰۴/۰۱ ۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۱۳:۳۰
تحقیق در عملیات حسام دهقانی ۹۸/۰۴/۰۱ ۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۰
حفر چاه و فضاهای زیرزمینی پیشرفته ستار مهدوری ۹۸/۰۴/۰۱ ۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۱
کانی شناسی توصیفی بهشاد جدیری شکری ۹۸/۰۴/۰۲ ۹۸/۰۴/۱۶ ساعت ۱۱
مدارهای مجتمع خیلی فشرده شعیب بابایی توسکی ۹۸/۰۴/۰۲ ۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۱۰
مبانی مکانیک سنگ نیما بابانوری ۹۸/۰۴/۰۲ ۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۱۰
ترمودینامیک پیشرفته علیرضا بهرامیان ۹۸/۰۴/۰۲ ۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۸:۴۵
هوش مصنوعی و سیستم های خبره فاطمه امیری ۹۸/۰۴/۰۲ ۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۱۱
اندازه گیری الکترونیکی رسول باغبانی ۹۸/۰۴/۰۲ ۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۲
کنترل زمین و نگهداری مصطفی اسدی زاده ۹۸/۰۴/۰۲ ۹۸/۰۴/۰۹ ساعت ۸
سیستمهای عامل میرحسین دزفولیان ۹۸/۰۴/۰۲ دانشگاه بوعلی
جبر خطی سید محمد عظیمی ۹۸/۰۴/۰۲ ۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۰
زبان تخصصی مهندسی شیمی بیژن مدی ۹۸/۰۴/۰۲ ۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۹
مبانی رایانش امن فاطمه امیری ۹۸/۰۴/۰۲ ۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۱۰
فرآیندهای پالایش مجتبی رسته ۹۸/۰۴/۰۳ ۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۰
انتقال حرارت۱ مسعود وصالی ناصح ۹۸/۰۴/۰۲ ۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱
تاسیسات الکتریکی عباس فتاحی ۹۸/۰۴/۰۲ ۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰
مقاومت مصالح نیما بابانوری ۹۸/۰۴/۰۲ ۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۱۱
مکانیک مواد احسان خادمی ۹۸/۰۴/۰۳ ۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۲
فیزیک۱ حمید یوسفی ۹۸/۰۴/۰۳ ۹۸/۰۴/۰۹ ساعت ۱۱
فن آوری اطلاعات پزشکی محمدرضا رضائیان ۹۸/۰۴/۰۳ ۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۸
مواد مرکب بهزاد طولمی نژاد ۹۸/۰۴/۰۳ ۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲
زبان تخصصی معدن پدرام اشتری ۹۸/۰۴/۰۳ ۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰
زبان تخصصی حسن بشیری ۹۸/۰۴/۰۳ ۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰
معماری کامپیوتر محسن احمدوند ۹۸/۰۴/۰۳ ۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۱:۳۰
مدارهای الکتریکی۱ شهریار جاماسب ۹۸/۰۴/۰۳ ۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۱۴
طراحی و آنالیز پایداری شیب مصطفی اسدی زاده ۹۸/۰۴/۰۳ ۹۸/۰۴/۰۹ ساعت ۱۲
مکانیک سیالات ۱ مجتبی رسته ۹۸/۰۴/۰۳ ۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۱
مدارهای الکتریکی۱ سمیرا عباسی ۹۸/۰۴/۰۳ ۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۱:۳۰
ماشین های الکتریکی ۱ عباس فتاحی ۹۸/۰۴/۰۳ ۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۴
خواص مکانیکی مواد۱ بهزاد طولمی نژاد ۹۸/۰۴/۰۳ ۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۱۳
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی۱ سبحان نادریان ۹۸/۰۴/۰۳ ۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۰
فیزیک۱ معصومه خامه چی ۹۸/۰۴/۰۳ ۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۹
فیزیک ۱ مجتبی مظاهری ۹۸/۰۴/۰۳ ۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۹
فیزیک۱ زهرا جلالی ۹۸/۰۴/۰۳ ۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۱۲
فیزیک ۱ مژگان نجفی ۹۸/۰۴/۰۳ ۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۸:۳۰
ایمنی بهداشت و محیط زیست بهشاد جدیری شکری ۹۸/۰۴/۰۴ ۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۱۱
ایستایی نعیمه فخار ۹۸/۰۴/۰۴ ۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۱۰
سنگ شناسی بهشاد جدیری شکری ۹۸/۰۴/۰۴ ۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۱۱:۳۰
ابزار دقیق جواد رضوانی ۹۸/۰۴/۰۴ ۹۸/۰۴/۱۶ ساعت
نظریه زبانها و ماشینها فرزانه زارعی ۹۸/۰۴/۰۴ ۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۶
کاربرد روشهای هوشمند بهشاد جدیری شکری ۹۸/۰۴/۰۵ ۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۱۱:۳۰
مدارهای الکتریکی۲ رسول باغبانی ۹۸/۰۴/۰۴ ۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۰:۳۰
تولید و آهن صمد قاسمی ۹۸/۰۴/۰۴ ۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۸
مبانی اکتشاف مواد معدنی بهشاد جدیری شکری ۹۸/۰۴/۰۴ ۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۱۱:۳۰
ترمودینامیک مهندسی شیمی۲ ابولفضل شجاعیان ۹۸/۰۴/۰۴ ۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۴
کنترل توان راکتیو سید محمد عظیمی ۹۸/۰۴/۰۵ ۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۱۰
معادلات دیفرانسیل محی الدین فلاحت ۹۸/۰۴/۰۵ ۹۸/۰۴/۰۹ ساعت ۱۰
استاتیک و مقاومت مصالح پیام ورشوی ۹۸/۰۴/۰۵ ۹۸/۰۴/۱۶ ساعت ۱۱
معادلات دیفرانسیل اعظم دولت نژاد ثمرین ۹۸/۰۴/۰۵ ۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۱۲
معادلات دیفرانسیل محمود پری پور ۹۸/۰۴/۰۵ ۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱
الکترونیک ۲ حمیدرضا قنبری خرم ۹۸/۰۴/۰۵ ۹۸/۰۴/۱۶ ساعت ۱۰
سیگنالها وسیستمها راضیه ترکمنی ۹۸/۰۴/۰۵ ۹۸/۰۴/۰۹ ساعت ۱۶
کانی شناسی نوری و فرآیند و آزمایشگاه صابره نظری ۹۸/۰۴/۰۵ ۹۸/۰۴/۰۹ ساعت ۹
انتقال مطالب علمی و فنی امیر مومنی ۹۸/۰۴/۰۵ ۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰
مدارهای مجتمع فرکانس رادیوئی علیرضا کوکبی ۹۸/۰۴/۰۵ ۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۲
مدارهای مخابراتی حمیدرضا شاه دوستی ۹۸/۰۴/۰۵ ۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۹
مبانی مهندسی برق پژمان بیات ۹۸/۰۴/۰۵ ۹۸/۰۴/۰۹ ساعت ۱۴
تجهیزات عمومی بیمارستانها محمدباقر خدابخشی ۹۸/۰۴/۰۵ ۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰
الکترونیک۱ شعیب بابایی توسکی ۹۸/۰۴/۰۵ ۹۸/۰۴/۱۶ ساعت ۱۰
الکترونیک۱ محمد حسین دوست محمدی ۹۸/۰۴/۰۵ ۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۱۱
اقتصاد معدنی حسام دهقانی ۹۸/۰۴/۰۵ ۹۸/۰۴/۰۹ ساعت ۱۰
انقلاب اسلامی ایران محمدحسین رحیمی ۹۸/۰۴/۰۶ ۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱
مهارت های زندگی دانشجویی ناهید لطفی ماهر ۹۸/۰۴/۰۶ ۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۸
اخلاق اسلامی فائزه بالایی ۹۸/۰۴/۰۶ ۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۱۰:۳۰
تفسیر موضوعی قرآن حسین زارع ۹۸/۰۴/۰۶ ۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰
اخلاق اسلامی حسین زارع ۹۸/۰۴/۰۶ ۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰
عملیات واحد۱ مجتبی رسته ۹۸/۰۴/۰۹ ۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۱۱
فرآیندهای تولید ذرات و مواد بهزاد طولمی نژاد ۹۸/۰۴/۰۹ ۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴
الکترونیک۱ شهریار جاماسب ۹۸/۰۴/۰۹ ۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۳
ریاضیات گسسته محی الدین فلاحت ۹۸/۰۴/۰۹ ۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰
موازنه انرژی ومواد ابولفضل شجاعیان ۹۸/۰۴/۰۹ ۹۸/۰۴/۱۶ ساعت ۱۰
شبکه های بی سیم رضا محمدی ۹۸/۰۴/۰۹ ۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۱۰ دانشگاه بوعلی
مهندسی اینترنت رضا محمدی ۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۱۰ دانشگاه بوعلی
بررسی های غیرمخرب سعید کریمی ۹۸/۰۴/۰۹ ۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵
مبانی و برنامه سازی کامپیوتر جواد پاینده پیمان ۹۸/۰۴/۰۹ ۹۸/۰۴/۱۶ ساعت ۱۰
 برنامه سازی کامپیوتر جواد پاینده پیمان ۹۸/۰۴/۰۹ ۹۸/۰۴/۱۶ ساعت ۱۰
زمین شناسی ساختاری نیما بابانوری ۹۸/۰۴/۰۹ ۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۱۲
معادلات دیفرانسیل اسماعیل فیضی ۹۸/۰۴/۰۵ ۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۱
ترمودینامیک مهندسی شیمی ۲ جابر یوسفی سیف ۹۸/۰۴/۰۴ ۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۰
مقدمه ای بر هوش محاسباتی و زیستی علیرضا فلاحی ۹۸/۰۴/۰۹ ۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۱۰
موازنه انرژی ومواد جابر یوسفی سیف ۹۸/۰۴/۰۹ ۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰
محاسبات عددی محمود پری پور ۹۸/۰۴/۰۹ ۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۱۰
بلور شناسی و آزمایشگاه احمد قادری ۹۸/۰۴/۱۰ ۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۱۱
سیستم های کنترل دیجیتال مجتبی حسینی تودشکی ۹۸/۰۴/۰۹ ۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۱۳:۳۰
مدار۱ مجتبی حسینی تودشکی ۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۱۱
مدار الکتریکی ۲ مجتبی حسینی تودشکی ۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲
بررسی های فنی و اقتصادی در معدن حسام دهقانی ۹۸/۰۴/۰۹ ۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۱۰
شبکه های کامپیوتری عرفان مظفری ۹۸/۰۴/۱۰
برنامه سازی کامپیوتر زهره قادری ۹۸/۰۴/۱۰ ۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۱۰
برنامه سازی کامپیوتر سیاوش رجبی ۹۸/۰۴/۱۰ ۹۸/۰۴/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
اقتصاد مهندسی مجتبی رسته ۹۸/۰۴/۱۰ ۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۰
سینتیک مواد سعید کریمی ۹۸/۰۴/۱۰ ۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۱۶
برنامه سازی پیشرفته امید قیاسوند ۹۸/۰۴/۱۰ ۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۸:۳۰
زبان تخصصی مهندسی پزشکی شهریار جاماسب ۹۸/۰۴/۱۰ ۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۳
نانو تکنولوژی و کاربرد آن علیرضا بهرامیان ۹۸/۰۴/۱۰ ۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۹
ترمودینامیک مهندسی شیمی ۱ جابر یوسفی سیف ۹۸/۰۴/۱۰ ۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۱۰
مکانیک سیالات پدرام اشتری ۹۸/۰۴/۱۰ ۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۴
خدمات فنی ۲ احمد قادری ۹۸/۰۴/۱۰ ۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۱۲
میدان ها و امواج علی کلانترنیا ۹۸/۰۴/۱۰ ۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴
تئوری فرآیندهای هیدرو مهدی پورعبدلی سردرود ۹۸/۰۴/۰۹ ۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۱۲
انتقال جرم مسعود وصالی ناصح ۹۸/۰۴/۱۱ ۹۸/۰۴/۱۶ ساعت ۱۱
برنامه نویسی کامپیوتر محمدباقر خدابخشی ۹۸/۰۴/۱۱ ۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۱۰
سیستم های دیجیتال۱ محمدحسین دوست محمدی ۹۸/۰۴/۱۱ ۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۱۲
سیستم های دیجیتال۱ زهره نقیبی ۹۸/۰۴/۱۱ ۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۱۰
مبانی کامپیوتر ویدا احمدی ۹۸/۰۴/۱۱ ۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۱۰
مهندسی نرم افزار حسن بشیری ۹۸/۰۴/۱۱ ۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۱
سیستم های دیجیتال۲ علیرضا کوکبی ۹۸/۰۴/۱۱ ۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۱۱
طراحی سیستم های ریزپردازنده علیرضا کوکبی ۹۸/۰۴/۱۱ ۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۱۱
کنترل بهینه هادی دلاوری ۹۸/۰۴/۰۳ ۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
فرآیندهای انجماد پیشرفته احمد قادری ۹۸/۰۴/۱۱ ۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۰
پدیده های بیو الکتریکی سمیرا عباسی ۹۸/۰۴/۱۲ ۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۱۴
فیلترهای وفقی قاسم علی پور ۹۸/۰۴/۱۲ ۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۰
دینامیک سیستم های قدرت۱ عباس فتاحی ۹۸/۰۴/۱۲ ۹۸/۰۴/۱۶ ساعت ۱۴
کنترل صنعتی مهدی خدابنده ۹۸/۰۴/۱۲ ۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۱۰
استاتیک احسان خادمی ۹۸/۰۴/۱۱ ۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۱۱
مدارهای پالس و دیجیتال حمیدرضا قنبری خرم ۹۸/۰۴/۱۲ ۹۸/۰۴/۱۶ ساعت ۱۱
شبکه های عصبی پیام ورشوی ۹۸/۰۴/۱۱ ۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۰
انتقال حرارت۱ هادی سبحانی ۹۸/۰۴/۰۲ ۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۱۰
کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی هادی سبحانی ۹۸/۰۴/۰۱ ۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۱۰
اصول طراحی کامپایلر فرزانه زارعی ۹۸/۰۴/۱۱ ۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۱۴
اصول تصویر نگاری پزشکی محمدرضا رضائیان ۹۸/۰۴/۱۱ ۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۱۰
متالورژی فیزیکی مواد۲ امید بیات ۹۸/۰۴/۱۱ ۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۱۴
عملیات حرارتی امید بیات ۹۸/۰۴/۱۱ ۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۱۵
متالورژی فیزیکی مواد۱ احمد قادری ۹۸/۰۴/۱۱ ۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۱۰
سیستم های نهفته و بیدرنگ فرنوش فرزانه ۹۸/۰۴/۱۲ ۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۱۱
حفر چاه و فضاهای زیرزمینی ستار مهدوری ۹۸/۰۴/۱۲ ۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۱۰
سیستمهای کنترل خطی هادی دلاوری ۹۸/۰۴/۱۲ ۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۱۱
برنامه سازی کامپیوتر سید علیرضا قریشی ۹۸/۰۴/۱۲ ۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۱۰
ساختمان داده مه لقا افراسیابی ۹۸/۰۴/۱۲ ۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۹
برنامه سازی کامپیوتر بیژن مدی ۹۸/۰۴/۱۲ ۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۱۰
زبان تخصصی مواد بهزاد طولمی نژاد ۹۸/۰۴/۱۲ ۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۱۵
سینتیک و طرح راکتور بیژن مدی ۹۸/۰۴/۱۲ ۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲
فیزیک۲ مژگان نجفی ۹۸/۰۴/۱۲ ۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۸:۳۰
فیزیک۲ زهرا جلالی ۹۸/۰۴/۱۲ ۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۱۲
فیزیک۲ معصومه خامه چی ۹۸/۰۴/۱۲ ۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۰
فیزیک۲ حمید یوسفی ۹۸/۰۴/۱۲ ۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۱۰
فیزیک۲ مجتبی مظاهری ۹۸/۰۴/۱۲ ۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *