عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
مهندس حمیدرضا قنبری خرم
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
کارشناسی ارشد برق
08138411314
رئیس گروه
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
مصطفی مریانجی

سمت : کارشناس امور پژوهشی


تلفن : 08138411563

دانلود ها
لینک های مرتبط
زیرمجموعه