Change your cover photo
Change your cover photo
خانم حیدررضائی
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

اطلاعات بیشتر
08138411121
کارشناس اداره
اطلاعیه ها

برنامه حضور مشاوران

شنبه

صبح 30/8 لغایت 30/12

خانم لطفی ماهر

زمینه مشاوره:(ازدواج- ارتباطی- خانواده)

شنبه

بعدازظهر 14 الی 18

خانم نوری

زمینه مشاوره: (استرس- اضطراب- افسردگی وسواس)

یکشنبه

صبح 8 لغایت 12

آقای توکلی

زمینه مشاوره: ( تحصیلی - خانواده)

یکشنبه

بعدازظهر 30/13 الی 30/16

خانم حیدررضایی

زمینه مشاوره: (خانواده تحصیلی)

دوشنبه

صبح 8 لغایت 13

خانم نوری

زمینه مشاوره: (استرس- اضطراب- افسردگی وسواس)

دوشنبه

بعدازظهر14 الی 18

آقای مطهری

زمینه مشاوره: ( ازدواج)

سه شنبه

صبح  10 لغایت 12

آقای دکتر خوشخویی

زمینه مشاوره  :(تحصیلی- خانواده- ارتباطی)

سه شنبه

بعدازظهر14 الی 16

 

امور دفتر و وقت دهی

 

چهارشنبه صبح 8 لغایت 12

 

امور دفتر و وقت دهی

 

چهارشنبه بعدازظهر16 الی 19

 

 (مختص دانشجویان شاهد و ایثارگر)

 

 

لیست کتابهای مرکز مشاوره

ردیف

نام کتاب

قیمت

1

5 زبان عشق (چگونه به او بگویم دوستت دارم)

135000 ریال

2

آینده خود را خلق کنید(12 اقدام اساسی برای دستیابی به موفقیت نامحدود)

160000 ریال

3

ازدواج بدون شکست( حل معمای ازدواج با تئوری انتخاب) همراه با CD

155000 ریال

4

انسان در جستجوی معنی(معنی درمانی چیست؟)

150000 ریال

5

تئوری انتخاب (درآمدی بر روانشناسی امید)

310000 ریال

6

راز شاد زیستن

120000 ریال

7

رهایی عاطفی

125000 ریال

8

عشق ویرانگر

165000 ریال

9

غلبه بر خشم (برنامه قدم به قدم برای برخورد با خشم)

115000ریال

10

قورباغه را قورت بده

35000 ریال

11

کلیدهای همسران موفق(1001 پرسش پیش از ازدواج)

170000 ریال

12

کنترل خشم (شناخت ریشه های خشم و راهکارهای مهار آن)

120000 ریال

 

 

دانشجویان گرامی در صورت تمایل جهت خرید کتابهای فوق می توانند به حوزه معاونت دانشجویی خانم رضایی مراجعه نمایند.

 

 

دریافت فایل های بیایید در مورد افسردگی صحبت کنیم :

/dorsapax/userfiles/file/مشاوره/Depression۱.pdf
/dorsapax/userfiles/file/مشاوره/Depression۲.pdf
/dorsapax/userfiles/file/Depression۳.pdf
/dorsapax/userfiles/file/مشاوره/Depression۴.pdf
/dorsapax/userfiles/file/Depression۵.pdf
/dorsapax/userfiles/file/مشاوره/Depression۶.pdf
/dorsapax/userfiles/file/مشاوره/Depression۷.pdf
/dorsapax/userfiles/file/مشاوره/Depression۸.pdf
/dorsapax/userfiles/file/مشاوره/Depression۹.pdf
/dorsapax/userfiles/file/مشاوره/Depression۱۰.pdf

اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
Change your cover photo
Change your cover photo
خانم حیدررضائی
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

اطلاعات بیشتر
08138411121
کارشناس اداره
اطلاعیه ها

برنامه حضور مشاوران

شنبه

صبح 30/8 لغایت 30/12

خانم لطفی ماهر

زمینه مشاوره:(ازدواج- ارتباطی- خانواده)

شنبه

بعدازظهر 14 الی 18

خانم نوری

زمینه مشاوره: (استرس- اضطراب- افسردگی وسواس)

یکشنبه

صبح 8 لغایت 12

آقای توکلی

زمینه مشاوره: ( تحصیلی - خانواده)

یکشنبه

بعدازظهر 30/13 الی 30/16

خانم حیدررضایی

زمینه مشاوره: (خانواده تحصیلی)

دوشنبه

صبح 8 لغایت 13

خانم نوری

زمینه مشاوره: (استرس- اضطراب- افسردگی وسواس)

دوشنبه

بعدازظهر14 الی 18

آقای مطهری

زمینه مشاوره: ( ازدواج)

سه شنبه

صبح  10 لغایت 12

آقای دکتر خوشخویی

زمینه مشاوره  :(تحصیلی- خانواده- ارتباطی)

سه شنبه

بعدازظهر14 الی 16

 

امور دفتر و وقت دهی

 

چهارشنبه صبح 8 لغایت 12

 

امور دفتر و وقت دهی

 

چهارشنبه بعدازظهر16 الی 19

 

 (مختص دانشجویان شاهد و ایثارگر)

 

 

لیست کتابهای مرکز مشاوره

ردیف

نام کتاب

قیمت

1

5 زبان عشق (چگونه به او بگویم دوستت دارم)

135000 ریال

2

آینده خود را خلق کنید(12 اقدام اساسی برای دستیابی به موفقیت نامحدود)

160000 ریال

3

ازدواج بدون شکست( حل معمای ازدواج با تئوری انتخاب) همراه با CD

155000 ریال

4

انسان در جستجوی معنی(معنی درمانی چیست؟)

150000 ریال

5

تئوری انتخاب (درآمدی بر روانشناسی امید)

310000 ریال

6

راز شاد زیستن

120000 ریال

7

رهایی عاطفی

125000 ریال

8

عشق ویرانگر

165000 ریال

9

غلبه بر خشم (برنامه قدم به قدم برای برخورد با خشم)

115000ریال

10

قورباغه را قورت بده

35000 ریال

11

کلیدهای همسران موفق(1001 پرسش پیش از ازدواج)

170000 ریال

12

کنترل خشم (شناخت ریشه های خشم و راهکارهای مهار آن)

120000 ریال

 

 

دانشجویان گرامی در صورت تمایل جهت خرید کتابهای فوق می توانند به حوزه معاونت دانشجویی خانم رضایی مراجعه نمایند.

 

 

دریافت فایل های بیایید در مورد افسردگی صحبت کنیم :

/dorsapax/userfiles/file/مشاوره/Depression۱.pdf
/dorsapax/userfiles/file/مشاوره/Depression۲.pdf
/dorsapax/userfiles/file/Depression۳.pdf
/dorsapax/userfiles/file/مشاوره/Depression۴.pdf
/dorsapax/userfiles/file/Depression۵.pdf
/dorsapax/userfiles/file/مشاوره/Depression۶.pdf
/dorsapax/userfiles/file/مشاوره/Depression۷.pdf
/dorsapax/userfiles/file/مشاوره/Depression۸.pdf
/dorsapax/userfiles/file/مشاوره/Depression۹.pdf
/dorsapax/userfiles/file/مشاوره/Depression۱۰.pdf

اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها