عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
مهندس محمدحسین دوست محمدی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
کارشناس ارشد برق
02189780977
08138411561
مدیر دفتر
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
سید کمال حسینی

سمت : کارشناس دفتر


تلفن : 08138411561


فکس : 02189780977


ایمیل : info@hut.ac.ir

دانلود ها
لینک های مرتبط
زیرمجموعه
واحد اخبار و رسانه
واحد طراحی گرافیک
واحد مدیریت همایش ها و مراسمات
واحد طراحی سایت و اپلیکیشن