عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر صمد قاسمی نجف آبادی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکترای مهندسی مواد و متالورژی
08138411459
  1. معاونت فناوری و نوآوری، پارک علم و فناوری استان همدان، 1391.
  2. مسئول راه‌اندازی و مدیر مرکز رشد واحدهای فناور صنایع دستی لالجین (با محوریت سفال و سرامیک)، تابستان 1391 تا 1393.
  3. مدیر گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی همدان، 1393 تا کنون.
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
faculty-member
دکتر احمد قادری حمیدی
تلفن : 08138411459

پرتال اساتید

faculty-member
دکتر امیر مومنی
تلفن : 08138411513

پرتال اساتید

faculty-member
دکتر احمد حیدرپور
تلفن : 08138411403

پرتال اساتید

faculty member
دکتر صمد قاسمی نجف آبادی
تلفن : 08138411460

پرتال اساتید

faculty-member
دکتر مهدی پور عبدلی
تلفن : 08138411111

پرتال اساتید

faculty-member
دکتر بهزاد طولمی نژاد
تلفن : 08138411512

پرتال اساتید

کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر صمد قاسمی نجف آبادی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکترای مهندسی مواد و متالورژی
08138411459
  1. معاونت فناوری و نوآوری، پارک علم و فناوری استان همدان، 1391.
  2. مسئول راه‌اندازی و مدیر مرکز رشد واحدهای فناور صنایع دستی لالجین (با محوریت سفال و سرامیک)، تابستان 1391 تا 1393.
  3. مدیر گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی همدان، 1393 تا کنون.
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
faculty-member
دکتر احمد قادری حمیدی
تلفن : 08138411459

پرتال اساتید

faculty-member
دکتر امیر مومنی
تلفن : 08138411513

پرتال اساتید

faculty-member
دکتر احمد حیدرپور
تلفن : 08138411403

پرتال اساتید

faculty member
دکتر صمد قاسمی نجف آبادی
تلفن : 08138411460

پرتال اساتید

faculty-member
دکتر مهدی پور عبدلی
تلفن : 08138411111

پرتال اساتید

faculty-member
دکتر بهزاد طولمی نژاد
تلفن : 08138411512

پرتال اساتید

کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها