عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دکتر احمد قادری حمیدی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکترای مهندسی مواد و متالورژی، گرایش شناسایی و انتخاب مواد
08138411459
مدیرگروه
  1. معاونت فناوری و نوآوری، پارک علم و فناوری استان همدان، 1391.
  2. مسئول راه‌اندازی و مدیر مرکز رشد واحدهای فناور صنایع دستی لالجین (با محوریت سفال و سرامیک)، تابستان 1391 تا 1393.
  3. مدیر گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی همدان، 1393 تا کنون.
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
faculty-member
دکتر حمیدرضا فریدی

تلفن : 08138411111


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر امیر مومنی

تلفن : 08138411111


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر احمد حیدرپور

تلفن : 08138411111


پرتال اساتید

faculty member
دکتر صمد قاسمی نجف آبادی

تلفن : 08138411111


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر مهدی پور عبدلی

تلفن : 08138411111


پرتال اساتید

faculty-member

تلفن : 08138411111


پرتال اساتید

faculty member
دکتر بهزاد طولمی نژاد

تلفن : 08138411111


پرتال اساتید

کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دکتر احمد قادری حمیدی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکترای مهندسی مواد و متالورژی، گرایش شناسایی و انتخاب مواد
08138411459
مدیرگروه
  1. معاونت فناوری و نوآوری، پارک علم و فناوری استان همدان، 1391.
  2. مسئول راه‌اندازی و مدیر مرکز رشد واحدهای فناور صنایع دستی لالجین (با محوریت سفال و سرامیک)، تابستان 1391 تا 1393.
  3. مدیر گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی همدان، 1393 تا کنون.
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
faculty-member
دکتر حمیدرضا فریدی

تلفن : 08138411111


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر امیر مومنی

تلفن : 08138411111


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر احمد حیدرپور

تلفن : 08138411111


پرتال اساتید

faculty member
دکتر صمد قاسمی نجف آبادی

تلفن : 08138411111


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر مهدی پور عبدلی

تلفن : 08138411111


پرتال اساتید

faculty-member

تلفن : 08138411111


پرتال اساتید

faculty member
دکتر بهزاد طولمی نژاد

تلفن : 08138411111


پرتال اساتید

کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها