Change your cover photo
Change your cover photo
دکتر سید محمد مهدی موسوی
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

اطلاعات بیشتر
08138380660
08138381928
اطلاعیه ها

حمایتهای کانون از تیمهای نوآور دانشجویی


1- فضای کاری
- فضای استقرار برای تیم ها
- بهره‌مندی از اینترنت دانشگاه
- بهره‌مندی از سالن کنفرانس
- امکان استفاده از خدمات آزمایشگاهی و کارگاه های دانشگاه

2- آموزش و مشاوره
- برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه مدیریت کسب و کار
- ارایه مشاوره‌های حقوقی، مدیریتی و تجاری‌سازی
- برگزاری نشست با صاحبان صنایع و کارآفرینان موفق

3- تبلیغات و بازاریابی
- استفاده از پشتیبانی و حمایت های معنوی دانشگاه
- ارایه دستاوردهای تیم های موفق در نمایشگاهها
- معرفی تیم های موفق در سایت دانشگاه و رسانه‌ها
- فراهم آوردن بسترهایی جهت جذب سرمایهگذار برای طرحهای موفق
- صدور گواهی و معرفی‌نامه در صورت درخواست تیم

4- کمک به دریافت تسهیلات مالی
- اطلاع‌رسانی تسهیلات قابل دریافت از سوی پارک علم و فناوری استان یا سایر ارگانها

5- اطلاع‌رسانی
- اطلاع‌رسانی نیازمندیهای صنعت به تیم ها و تسهیل‌گری ارتباط با آنها
- اطلاع‌رسانی رویدادهای علمی، پژوهشی و فناوری"
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
Change your cover photo
Change your cover photo
دکتر سید محمد مهدی موسوی
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

اطلاعات بیشتر
08138380660
08138381928
اطلاعیه ها

حمایتهای کانون از تیمهای نوآور دانشجویی


1- فضای کاری
- فضای استقرار برای تیم ها
- بهره‌مندی از اینترنت دانشگاه
- بهره‌مندی از سالن کنفرانس
- امکان استفاده از خدمات آزمایشگاهی و کارگاه های دانشگاه

2- آموزش و مشاوره
- برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه مدیریت کسب و کار
- ارایه مشاوره‌های حقوقی، مدیریتی و تجاری‌سازی
- برگزاری نشست با صاحبان صنایع و کارآفرینان موفق

3- تبلیغات و بازاریابی
- استفاده از پشتیبانی و حمایت های معنوی دانشگاه
- ارایه دستاوردهای تیم های موفق در نمایشگاهها
- معرفی تیم های موفق در سایت دانشگاه و رسانه‌ها
- فراهم آوردن بسترهایی جهت جذب سرمایهگذار برای طرحهای موفق
- صدور گواهی و معرفی‌نامه در صورت درخواست تیم

4- کمک به دریافت تسهیلات مالی
- اطلاع‌رسانی تسهیلات قابل دریافت از سوی پارک علم و فناوری استان یا سایر ارگانها

5- اطلاع‌رسانی
- اطلاع‌رسانی نیازمندیهای صنعت به تیم ها و تسهیل‌گری ارتباط با آنها
- اطلاع‌رسانی رویدادهای علمی، پژوهشی و فناوری"
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها