عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندس علیرضا فلاحی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- بیو الکترونیک
08138411527
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
خانم قوزانی
سمت : کارشناس انجمن های علمی
تلفن : 08138411116
تصویر کارشناس
محمد حسین حسینی
سمت : کارشناس کانون های فرهنگی
تلفن : 08138411119
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها
انجمن های علمی دانشجوئی
کانون های فرهنگی
تشکل های اسلامی

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندس علیرضا فلاحی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- بیو الکترونیک
08138411527
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
خانم قوزانی
سمت : کارشناس انجمن های علمی
تلفن : 08138411116
تصویر کارشناس
محمد حسین حسینی
سمت : کارشناس کانون های فرهنگی
تلفن : 08138411119
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها
انجمن های علمی دانشجوئی
کانون های فرهنگی
تشکل های اسلامی