Change your cover photo
Change your cover photo
دکتر قاسم علی پور
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

اطلاعات بیشتر
دکتری مهندسی برق - مخابرات
08138411507
member
اطلاعیه ها

معرفی گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی همدان

در مهندسی برق به صورت کلی به مطالعه و کاربرد الکتریسیته، الکترونیک و الکترومغناطیس پرداخته می شود. این رشته یکی از گسترده ترین، به روز ترین و کاربردی ترین رشته های فنی مهندسی به شمار رفته و به جرأت می توان گفت بسیاری از پیشرفتهای دنیای امروزی در علوم و فنون مختلف  مرهون این رشته است.

گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی همدان فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را از مهرماه 1385 با پذیرش دانشجوی کارشناسی در رشته مهندسی برق گرایش کنترل آغاز نمود. در حال حاضر این گروه با بیش از 500 دانشجو در دو گرایش الکترونیک و کنترل در دوره کارشناسی و سه گرایش سیستمهای قدرت، کنترل و مدارهای مجتمع الکترونیک در دوره کارشناسی ارشد، یکی از مراکز مهم فعالیت های پژوهشی و تربیت نیروی انسانی متخصص صنایع در سطح استان همدان می باشد.

گروه مهندسی برق، در حال حاضر از خدمات آموزشی و پژوهشی 12 نفر از اعضای هیات علمی تمام وقت با ترکیب 10 نفر استادیار و 2 نفر مربی بهره می برد که از این حیث در بین دانشگاه های استان همدان شرایط مطلوبی را دارا می باشد

 

 

الف – جدول دروس کارشناسی مهندس برق – ورودی 92 به بعد

ب- چارت دروس کارشناسی مهندسی برق – گرایش الکترونیک - ورودی 92 به بعد

ج- چارت دروس کارشناسی مهندسی برق – گرایش کنترل - ورودی 92 به بعد

اعضا هیأت علمی
faculty-member
دکتر مهدی خدابنده - استادیار
تلفن : 08138411505

پرتال اساتید

faculty-member
دکتر علیرضا کوکبی - استادیار
تلفن : 08138411101

پرتال اساتید

faculty-member
دکتر عباس فتاحی می آبادی - استادیار
تلفن : 08138411559

پرتال اساتید

faculty member
دکتر رمضانعلی نقی زاده - استادیار
تلفن : 08138411507

پرتال اساتید

faculty-member
دکتر هادی دلاوری - استادیار
تلفن : 08138411523

پرتال اساتید

faculty-member
دکتر عادل محمدی جهندیزی - استادیار
تلفن : 08138411504

پرتال اساتید

faculty member
مهندس محمدحسین دوست محمدی - مربی
تلفن : 08138411464

پرتال اساتید

faculty member
مهندس حمیدرضا قنبری خرم – مربی
تلفن : 08138411521

پرتال اساتید

faculty member
دکتر سید محمد عظیمی
تلفن : 08138411101

پرتال اساتید

faculty member
مهندس جواد رضوانی جلال - بورسیه دکتری
تلفن : 08138411101

پرتال اساتید

faculty member
دکتر حمیدرضا شاه دوستی - استادیار
تلفن : 08138411410

پرتال اساتید

faculty member
دکتر سید محمد مهدی موسوی - استادیار
تلفن : 08138411101

پرتال اساتید

faculty member
دکتر شعیب بابایی توسکی – استاد یار
تلفن : 08138411101

پرتال اساتید

faculty member
مهندس ابوذر تقی‎ زاده سیاهکلرودی - بورسیه دکتری
تلفن : 08138411101

پرتال اساتید

faculty member
مهندس سیاورش رجبی - بورسیه دکتری
تلفن : 08138411101

پرتال اساتید

کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
Change your cover photo
Change your cover photo
دکتر قاسم علی پور
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

اطلاعات بیشتر
دکتری مهندسی برق - مخابرات
08138411507
member
اطلاعیه ها

معرفی گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی همدان

در مهندسی برق به صورت کلی به مطالعه و کاربرد الکتریسیته، الکترونیک و الکترومغناطیس پرداخته می شود. این رشته یکی از گسترده ترین، به روز ترین و کاربردی ترین رشته های فنی مهندسی به شمار رفته و به جرأت می توان گفت بسیاری از پیشرفتهای دنیای امروزی در علوم و فنون مختلف  مرهون این رشته است.

گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی همدان فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را از مهرماه 1385 با پذیرش دانشجوی کارشناسی در رشته مهندسی برق گرایش کنترل آغاز نمود. در حال حاضر این گروه با بیش از 500 دانشجو در دو گرایش الکترونیک و کنترل در دوره کارشناسی و سه گرایش سیستمهای قدرت، کنترل و مدارهای مجتمع الکترونیک در دوره کارشناسی ارشد، یکی از مراکز مهم فعالیت های پژوهشی و تربیت نیروی انسانی متخصص صنایع در سطح استان همدان می باشد.

گروه مهندسی برق، در حال حاضر از خدمات آموزشی و پژوهشی 12 نفر از اعضای هیات علمی تمام وقت با ترکیب 10 نفر استادیار و 2 نفر مربی بهره می برد که از این حیث در بین دانشگاه های استان همدان شرایط مطلوبی را دارا می باشد

 

 

الف – جدول دروس کارشناسی مهندس برق – ورودی 92 به بعد

ب- چارت دروس کارشناسی مهندسی برق – گرایش الکترونیک - ورودی 92 به بعد

ج- چارت دروس کارشناسی مهندسی برق – گرایش کنترل - ورودی 92 به بعد

اعضا هیأت علمی
faculty-member
دکتر مهدی خدابنده - استادیار
تلفن : 08138411505

پرتال اساتید

faculty-member
دکتر علیرضا کوکبی - استادیار
تلفن : 08138411101

پرتال اساتید

faculty-member
دکتر عباس فتاحی می آبادی - استادیار
تلفن : 08138411559

پرتال اساتید

faculty member
دکتر رمضانعلی نقی زاده - استادیار
تلفن : 08138411507

پرتال اساتید

faculty-member
دکتر هادی دلاوری - استادیار
تلفن : 08138411523

پرتال اساتید

faculty-member
دکتر عادل محمدی جهندیزی - استادیار
تلفن : 08138411504

پرتال اساتید

faculty member
مهندس محمدحسین دوست محمدی - مربی
تلفن : 08138411464

پرتال اساتید

faculty member
مهندس حمیدرضا قنبری خرم – مربی
تلفن : 08138411521

پرتال اساتید

faculty member
دکتر سید محمد عظیمی
تلفن : 08138411101

پرتال اساتید

faculty member
مهندس جواد رضوانی جلال - بورسیه دکتری
تلفن : 08138411101

پرتال اساتید

faculty member
دکتر حمیدرضا شاه دوستی - استادیار
تلفن : 08138411410

پرتال اساتید

faculty member
دکتر سید محمد مهدی موسوی - استادیار
تلفن : 08138411101

پرتال اساتید

faculty member
دکتر شعیب بابایی توسکی – استاد یار
تلفن : 08138411101

پرتال اساتید

faculty member
مهندس ابوذر تقی‎ زاده سیاهکلرودی - بورسیه دکتری
تلفن : 08138411101

پرتال اساتید

faculty member
مهندس سیاورش رجبی - بورسیه دکتری
تلفن : 08138411101

پرتال اساتید

کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها