عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
امید حمیدی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
کارشناس ارشد آمار
08138380520
08138411533
مدیر امور آموزشی
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
خانم شفیعی

سمت : کارشناس ثبت نام و پذیرش - دانش آموختگان


تلفن : 08138411411


تصویر کارشناس
خانم حسینی نیک روش

سمت : کارشناس خدمات آموزشی - مهمان، انتقال و تغییر رشته - شوراي آموزشی


تلفن : 08138411408


تصویر کارشناس
کاظم پارسایی منش

سمت : کارشناس امور کلاسها - صدور گواهی اشتغال به تحصیل


تلفن : 08138411417


تصویر کارشناس
جعفر لطفیان

سمت : کارشناس دبیرخانه آموزش


تلفن : 08138411411


تصویر کارشناس
امیر نامدار منش

سمت : کارشناس امور قراردادها، امتحانات، نظام وظیفه


تلفن : 08138411425


دانلود ها
لینک های مرتبط
زیرمجموعه