Change your cover photo
Change your cover photo
 دکتر حسن بشیری
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

اطلاعات بیشتر
دکتری کامپیوتر
08138411530
اطلاعیه ها

رشته مهندسي کامپيوتر از رشته ­هاي مورد علاقه دانشجويان و مراکز صنعتي, اداري است. جهش سال­هاي اخير و توجه ويژه مراکز کار به فارغ التحصيلان اين رشته، بيشتر دانشگاه­هاي کشور را تشويق به راه­اندازي رشته کامپيوتر و زيررشته­ هاي آن نمود. دانشگاه صنعتي همدان نيز از بدو پذيرش دانشجو يعني از مهرماه 85، با نگاهي کاربردي و تقويت فعاليت­هاي عملي و پژوهشي دانشجويان اقدام به پذيرش دانشجو در گرايش مهندسي سخت­افزار نمود. يکسال بعد يعني در سال 86 با پذيرش دانشجو در رشته مهندسي فناوري اطلاعات در مقطع کارشناسي و سپس در سال 87 با پذيرش دانشجو در رشته مهندسي رباتيک حلقه رشته­هاي کامپيوتر را تکميل کرد.

اعضا هیأت علمی
مهندس محسن فتحیان

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

دکتر علی غفاری نژاد

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

مهندس محسن احمدوند

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
Change your cover photo
Change your cover photo
 دکتر حسن بشیری
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

اطلاعات بیشتر
دکتری کامپیوتر
08138411530
اطلاعیه ها

رشته مهندسي کامپيوتر از رشته ­هاي مورد علاقه دانشجويان و مراکز صنعتي, اداري است. جهش سال­هاي اخير و توجه ويژه مراکز کار به فارغ التحصيلان اين رشته، بيشتر دانشگاه­هاي کشور را تشويق به راه­اندازي رشته کامپيوتر و زيررشته­ هاي آن نمود. دانشگاه صنعتي همدان نيز از بدو پذيرش دانشجو يعني از مهرماه 85، با نگاهي کاربردي و تقويت فعاليت­هاي عملي و پژوهشي دانشجويان اقدام به پذيرش دانشجو در گرايش مهندسي سخت­افزار نمود. يکسال بعد يعني در سال 86 با پذيرش دانشجو در رشته مهندسي فناوري اطلاعات در مقطع کارشناسي و سپس در سال 87 با پذيرش دانشجو در رشته مهندسي رباتيک حلقه رشته­هاي کامپيوتر را تکميل کرد.

اعضا هیأت علمی
مهندس محسن فتحیان

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

دکتر علی غفاری نژاد

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

مهندس محسن احمدوند

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها