عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر اکبر حیدرپور
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
08138411403
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها
آزمایشگاه مرکزی
آزمایشگاه مواد
آزمایشگاه معدن
آزمایشگاه رباتیک
آزمایشگاه شیمی
تجهیزات در حال خرید

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر اکبر حیدرپور
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
08138411403
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها
آزمایشگاه مرکزی
آزمایشگاه مواد
آزمایشگاه معدن
آزمایشگاه رباتیک
آزمایشگاه شیمی
تجهیزات در حال خرید