Change your cover photo
Change your cover photo
شهریار جاماسب Ph.D
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

اطلاعات بیشتر
08138411463
مدیرگروه
اطلاعیه ها

رشته مهندسی پزشکی با هدف تربیت متخصصانی که بتوانند با بهره گیری از مهارت های مهندسی و تحلیل مسائل بیولوژیکی و پزشکی وسایلی را طراحی کنند که به پزشکان در تشخیص دقیق تر و درمان بهتر کمک کنند ایجاد شده است. گروه مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی همدان در راستای ایجاد رشته های مورد نیاز کشور بر اساس چشم انداز توسعه علمی کشور از مهرماه سال 1389 در مقطع کارشناسی گرایش بیوالکتریک اقدام به پذیرش دانشجو نموده است. این گروه هم اکنون با 4 عضو هیات علمی تمام وقت به تربيت دانشجويان در زمينه‌هاي آموزشي و پژوهشي مشغول است.  پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و گرایش بیومکانیک در چشم انداز آینده نزدیک این گروه میباشد.

اعضا هیأت علمی
علی رضا فلاحی
رسول باغبانی خضرلو
معصومه آشوری راد
کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
Change your cover photo
Change your cover photo
شهریار جاماسب Ph.D
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

اطلاعات بیشتر
08138411463
مدیرگروه
اطلاعیه ها

رشته مهندسی پزشکی با هدف تربیت متخصصانی که بتوانند با بهره گیری از مهارت های مهندسی و تحلیل مسائل بیولوژیکی و پزشکی وسایلی را طراحی کنند که به پزشکان در تشخیص دقیق تر و درمان بهتر کمک کنند ایجاد شده است. گروه مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی همدان در راستای ایجاد رشته های مورد نیاز کشور بر اساس چشم انداز توسعه علمی کشور از مهرماه سال 1389 در مقطع کارشناسی گرایش بیوالکتریک اقدام به پذیرش دانشجو نموده است. این گروه هم اکنون با 4 عضو هیات علمی تمام وقت به تربيت دانشجويان در زمينه‌هاي آموزشي و پژوهشي مشغول است.  پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و گرایش بیومکانیک در چشم انداز آینده نزدیک این گروه میباشد.

اعضا هیأت علمی
علی رضا فلاحی
رسول باغبانی خضرلو
معصومه آشوری راد
کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها