Change your cover photo
Change your cover photo
دکتر لطف اله کریمی
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

اطلاعات بیشتر
08138411536
اطلاعیه ها

  نظر به اهمیت دروس علوم پایه برای دانشجویان رشته های مهندسی دانشگاه، این گروه در تیرماه سال 1388 تشکیل گردید.

اهداف تشکیل:

- ارائه دروس علوم پایه (ریاضی، فیزیک و شیمی) برای رشته های مهندسی
- انجام پروژه های علمی، بنیادی و کاربردی در رشته های مختلف علوم پایه
- ارائه دروس تخصصی و اختیاری برای رشته های تحصیلی دانشگاه با تاکید بر اصول و مبانی علمی
- آموزش اصول کار آزمایشگاهی

در حال حاضر این گروه دارای نه نفر هیات علمی در رشته های ریاضی، فیزیک و شیمی می باشد.
پیگیری تاسیس گرایشهای بین رشته ای از جمله نانو فیزیک، نانوشیمی و علوم کامپیوتر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از برنامه های آینده این گروه می باشد.

اعضا هیأت علمی
faculty-member
دکتر مجتبی مظاهری
تلفن : 08138411101

پرتال اساتید

faculty-member
دکتر مژگان نجفی
تلفن : 08138411101

پرتال اساتید

faculty-member
دکتر مجید رضایی والا
تلفن : 08138411101

پرتال اساتید

faculty member
دکتر محمد آریاپور
تلفن : 08138411101

پرتال اساتید

faculty-member
دکتر محمود پری پور
تلفن : 08138411101

پرتال اساتید

faculty-member
مهندس امید حمیدی
تلفن : 08138411101

پرتال اساتید

faculty member
مهندس حمید یوسفی
تلفن : 08138411101

پرتال اساتید

کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
Change your cover photo
Change your cover photo
دکتر لطف اله کریمی
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

اطلاعات بیشتر
08138411536
اطلاعیه ها

  نظر به اهمیت دروس علوم پایه برای دانشجویان رشته های مهندسی دانشگاه، این گروه در تیرماه سال 1388 تشکیل گردید.

اهداف تشکیل:

- ارائه دروس علوم پایه (ریاضی، فیزیک و شیمی) برای رشته های مهندسی
- انجام پروژه های علمی، بنیادی و کاربردی در رشته های مختلف علوم پایه
- ارائه دروس تخصصی و اختیاری برای رشته های تحصیلی دانشگاه با تاکید بر اصول و مبانی علمی
- آموزش اصول کار آزمایشگاهی

در حال حاضر این گروه دارای نه نفر هیات علمی در رشته های ریاضی، فیزیک و شیمی می باشد.
پیگیری تاسیس گرایشهای بین رشته ای از جمله نانو فیزیک، نانوشیمی و علوم کامپیوتر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از برنامه های آینده این گروه می باشد.

اعضا هیأت علمی
faculty-member
دکتر مجتبی مظاهری
تلفن : 08138411101

پرتال اساتید

faculty-member
دکتر مژگان نجفی
تلفن : 08138411101

پرتال اساتید

faculty-member
دکتر مجید رضایی والا
تلفن : 08138411101

پرتال اساتید

faculty member
دکتر محمد آریاپور
تلفن : 08138411101

پرتال اساتید

faculty-member
دکتر محمود پری پور
تلفن : 08138411101

پرتال اساتید

faculty-member
مهندس امید حمیدی
تلفن : 08138411101

پرتال اساتید

faculty member
مهندس حمید یوسفی
تلفن : 08138411101

پرتال اساتید

کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها