مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشگاه صنعتی همدان

موضوع مناقصه یک مرحله­ای: واگذاری امور مربوط به تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا وصبحانه  دانشجویی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ و سایر امور ذکر شده دربرگ شرایط؛

 

نحوه دریافت اسناد مناقصه: از طریق سایت دانشگاه صنعتی همدان به نشانی www.hut.ac.ir  یا سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی  www.setadiran.ir/setad/cms

مهلت دریافت اسناد مناقصه: حداکثرتا روز سه شنبه ۱۷/۰۵/۹۷ ساعت ۱۴.

مهلت ثبت، بارگزاری  و ارسال پیشنهاد :

تا ساعت ۱۳ روز یک شنبه ۲۸/۰۵/۹۷ تحویل به دبیرخانه مرکزی دانشگاه صنعتی همدان و ثبت و بارگزاری درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

تاریخ بررسی پیشنهادات: رأس ساعت ۱۱صبح روز دو شنبه ۲۹/۰۵/۹۷  در محل سالن کنفرانس دانشگاه صنعتی همدان.

تذکر مهم:   بارگزاری در موعد مقرر در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت وهم به صورت پاکتی به دبیرخانه دانشگاه الزامی است.

اسناد ۹۷ خرید پیوست ۱ پیوست ۲ پیوست ۳ پیوست ۴ پخت ۹۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *