اسامی اساتید مشاور اداره اموردانشجویان شاهد وایثارگردرنیمسال دوم سالتحصیلی۹۸/۱۳۹۷

دانشجویان شاهد وایثارگر درطول درنیمسال دوم سالتحصیلی۹۸/۱۳۹۷، درساعات قید شده درجدول پیوست به اساتید مشاور مراجعه نمایند.

 

(اسامی اساتید مشاور در نیمسال دوم سال تحصیلی۹۸-۹۷)

رشته نام استاد مشاور ساعات مراجعه دانشجویی
مهندسی برق دکتر خدابنده یک شنبه ۱۴الی۱۶
مهندسی شیمی دکتر وصالی ناصح یک شنبه۱۰الی۱۱

چهارشنبه۱۰الی۱۱

مهندسی کامپیوتر و I.T دکتر بشیری  یکشنبه ۱۰الی۱۲صبح
مهندسی معدن دکترسرفرازی یکشنبه۱۱الی۱۲صبح

سه شنبه۱۱الی۱۲صبح

مهندسی پزشکی دکتررضائیان یکشنبه ۱۴الی۱۶
مهندسی موادومکانیک دکتر قادری یک شنبه۱۴الی۱۶

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *