اسامی اساتید مشاوراداره اموردانشجویان شاهدوایثارگر

رشتهنام استاد مشاورساعات مراجعه دانشجویی
مهندسی برق کنترل -ورودی های۹۴-ارشددکتر خدابندهشنبه ۱۱الی ۱۲

یک شنبه ۳۰/۹الی۱۱

مهندسی برق الکترونیکدکتر کوکبیدو شنبه ۱۶الی۱۸
مهندسی شیمیدکتر سبحانییک  شنبه ۱۱الی۳۰/۱۲
مهندسی کامپیوتر و I.Tدکتر بشیری یکشنبه ۱۰الی۱۲
مهندسی معدندکترسرفرازیشنبه ۱۵الی۱۶

دو شنبه۱۵الی۱۶

مهندسی پزشکیمهندس فلاحییکشنبه ۱۴الی۱۶
مهندسی مواددکتر قادریدوشنبه۳۰/۹الی۱۱

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *