اسامی اساتید مشاوراداره اموردانشجویان شاهدوایثارگر

رشته نام استاد مشاور ساعات مراجعه دانشجویی
مهندسی برق کنترل -ورودی های۹۴-ارشد دکتر خدابنده شنبه ۱۱الی ۱۲

یک شنبه ۳۰/۹الی۱۱

مهندسی برق الکترونیک دکتر کوکبی دو شنبه ۱۶الی۱۸
مهندسی شیمی دکتر سبحانی یک  شنبه ۱۱الی۳۰/۱۲
مهندسی کامپیوتر و I.T دکتر بشیری  یکشنبه ۱۰الی۱۲
مهندسی معدن دکترسرفرازی شنبه ۱۵الی۱۶

دو شنبه۱۵الی۱۶

مهندسی پزشکی مهندس فلاحی یکشنبه ۱۴الی۱۶
مهندسی مواد دکتر قادری دوشنبه۳۰/۹الی۱۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *