آئین نامه فنی مسابقات طناب کشی آقایان

شرایط مسابقه :
–  مسابقات با طنابی به طول۳۰ متر و با  ضخامت ۴ سانتیمتر.
–  حرکت یک عدد شاقول یا روبان در مرکز طناب، مشخص کننده تیم برنده خواهد بود.
– تعداد شرکت کنندگان در هر تیم آزاد می باشد. حضور یک نفر درکنار تیم با عنوان مربی یا سرپرست الزامیست.
–  اوزان اعضای تیم شرکت کننده نباید بیش از ۴۵۰ کیلوگرم باشد .
– در زمان وزن کشی افراد شرکت کننده می بایستی با لباسهای مناسب ورزشی و پای برهنه وزن کشی نمایند. وزن کشی یک روز قبل از مسابقه صورت می پذیرد.
هر تیم طی ۳ مرحله با تیم مقابل مسابقه می دهد و در نهایت، تیمی برنده محسوب می شود که در دو مسابقه برنده باشد( ۲ از ۳).
–  فضای مسابقه کانالی به طول ۳۰ و عرض ۲ متر می باشد
–   طول منطقه کشش برای تعیین تیم برنده مسابقات۲متر از خط میانی می باشد.
–  عبور تیم از خط مشخص شده روی زمین، تیم بازنده را مشخص می نماید. شاقول متصل شده به مرکز طناب باعث تسهیل قضاوت می گردد.
–  به نفرات تیم های اول و دوم حکم و جوایزی به رسم یادبود اهدا می گردد.
–  خطاهای مسابقه به شرح ذیل می باشد. ضمناً در صورت بروز خطا، داور با توجه به نوع خطا و تکرارآن تصمیم مناسب را اتخاذ می نماید.
• نشستن ورزشکاران در حین مسابقه
• گره زدن طناب
• گرفتن یاران خودی
• خارج شدن از محدوده(کانال طناب کشی)
• قرارگرفتن مربی در فاصله کمتر از ۲ متری کانال
• ایستادن یک تیم در طرفین طناب(شرکت کنندگان می بایستی یا در سمت راست یا در سمت چب طناب قرار گرفته و, آن را به دست گیرند).
• قرار گرفتن افراد در وضعیت ناصحیح (افراد تیم باید در یک خط مستقیم قرار گرفته و به طرف چپ یا راست متمایل نشوند).
–  رسیدگی به اعتراض های احتمالی فقط در روز مسابقه وبه صورت کتبی باید باشد .
–  در صورت بروز موارد پیش بینی نشده،  تصمیم نهایی به عهده کمیته فنی خواهد بود .
نمایندگان تیم ها می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به مسؤول برگزاری مسابقات طناب کشی برادران در محل اداره کل تربیت بدنی دانشگاه واقع در طبقه همکف دانشگاه مراجعه نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *